Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Leadership

Predavač

Romeo Jerčić

Svrha seminara

Ljude možemo voditi intuitivno ili svjesno, možemo se ponašati prema našim kolegama u skladu s našom osobnošću ili njihovom stručnosti i motiviranosti. Intuitivni stil vođenja često je relevantan, no menadžeri, koji svjesno odaberu metode vođenja i stilova koji odgovaraju njihovim podređenima, stvaraju više održivih dugoročnih utjecaja i bolje rezultate.

Najvažniji zadatak menadžera je potaknuti, motivirati svoje zaposlenike i učiniti ih uspješnima, tzv odgovornost u "menadžerskoj misiji". Menadžment treba takva znanja koja se ne mogu u potpunosti naučiti u školama. Čak i krajnji rezultat ne ovisi samo o nama, svaka osoba treba drugačiji tretman i donosi drugačiju atmosferu u tim. Naš rad kao voditelja može biti uspješan samo ako i drugi žele isto i ako također žele raditi stvari važne za uspjeh.

Pitanje je kako to uraditi? Koja metoda je najuspješnija? Kako kod njih kreirati potrebu za stvarnim razvojem? Koji su alati koje možemo upotrijebiti da bi postigli zacrtane ciljeve na efikasan način, što možemo učiniti da bi motivirali kolege da upotrijebe svoj puni kapacitet i znanje? Kako postići da oni rade svoj posao i kada mi nismo tu? Što napraviti ako oni nemaju neke potrebne vještine ili znanja? Što učiniti da oni rade sa zadovoljstvom, a ne samo iz potrebe ili kada im se „naredi“?

Ovaj program je usmjeren na ta znanja i kompetencije koje su potrebne za upravljanje ljudima. Osim jedinstvene obrade situacijskog vođenja temeljenog na modelu “Develor životni ciklus” sudionici će se upoznati s klasičnim i najnovijim metodama motivacije uz pomoć specifičnih studija slučaja i vježbi.

Ovaj program će vas naučiti da obratite pažnju na skrivene faktore, koji u biti definiraju efikasnost ljudskog rada. Kroz program polaznici će naučiti kako se mijenjaju zadaci s obzirom na ulogu voditelja u tom trenutku, kako mjeriti organizacijska i osobna dostignuća, kako voditi appraisal razgovore, mogućnosti kako povećati rezultate i učinkovitost putem članova tima, vezu između obvezivanja zaposlenika i njihovih postignuća, tako da će na kraju posjedovati voditeljske vještine koje im mogu pomoći u povećanju njihovih poslovnih rezultata.

Teme koje će se obrađivati su: Interpretacija uloge menadžera gledana iz različitih voditeljskih (leadership) aspekta; Komponente organizacijskog i osobnog postizanja rezultata i utjecaj menadžera (voditelja) na te elemente; Novi zadaci vezani uz ulogu voditelja; Elementarni zahtjevi za voditelja; Teoretska pozadina motivacije (Maslow, Herzberg teorija); Klasične i moderne metode motivacije i njihova praktična primjena; Situacijsko vođenje, objašnjenje i svi aspekti istog (Delegiranje, Dirigiranje, Podržavanje, Coaching); Feedback oružje pobjednika: greške, pravila i način kako dati, primiti i tražiti feedback; Pravila delegiranja i dirigiranja.

Na kraju programa polaznici će biti sposobni: Definirati svoju ulogu voditelju; Procijeniti motivacijsku razinu svojih kolega (podređenih); Postaviti prioritete među svojim menadžerskim zadacima, Motivirati svoje kolege na različite motivacijske načine; Prepoznati voditeljske stilove koji su prikladni motivacijskom i profesionalnom nivou na kojem se nalaze njihove kolege, a sve u smislu postizanja boljih rezultata; Svjesno odabrati i upotrebljavati prikladno voditeljsko ponašanje; Razvijati kompetencije članova njihovih timova; Precizno komunicirati svoja očekivanja; Dati prikladan feedback i provesti menadžersku coaching raspravu.

Polaznici će se moći svjesno nositi sa svakim podređenim, primjenjujući odgovarajući stil vođenja i alate za postizanje željenih rezultata. Osim toga moći će učinkovito razvijati kompetencije svojih zaposlenika i motivirati ih da dostignu visoke rezultate.

Namjena

Srednji i niži menadžment, talenti i Lideri koji su upravo promovirani.

Način realizacije

Trening je interaktivan i odvija se u omjeru 70%:30%, praksa nasuprot teorije. Uz teoretsku pozadinu teme, većim dijelom se radionica temelji na primjerima iz prakse, kroz situacijske vježbe u kojima sudjeluju polaznici, što dovodi do novih iskustava i praktičnih znanja primjenjivih u svakodnevnom radu. Interaktivna prezentacija, case study, timski rad, testiranje, igranje uloga.

Iz programa seminara

Uloga Lidera

 • Istražiti i prepoznati moju leadership ulogu (JA lider)
  • Shackleton avantura
  • Moja liderska uloga

Numerička vježba

 • Demonstrirati važnost i kompleksnost menadžerskih zadataka, te generirati svjesnost o istima

Komponente korporativnog učinka (izvedbe)

 • Upoznati se s komponentama koje utječu na korporativnu izvedbu
 • Definiranje onih na koje se može utjecati tijekom treninga

Komponente osobne izvedbe

 • Definiranje faktora osobne izvedbe i razumijevanje kako Lider može na njih utjecati
 • Razjašnjavanje odnosa izvedbe menadžera i one njihovih podređenih
  • Kompetencija
  • Motivacije
  • Očekivanja

Zadaci menadžmenta

 • Raspraviti i razjasniti najvažnije zadaće menadžera
 • Razjasniti što je uloga Lidera
  • Operativni/tehnički zadaci
  • Planiranje/konceptualni posao
  • Menadžiranje ljudi

Teoretska pozadina motivacije

 • Definiranje osobne motivacije i pokazivanje kako svatko može biti motiviran drugim motivima
  • Maslow
  • Herzberg

Leadership stilovi

 • Naučiti obilježja svakog leadership stila
 • Prepoznati leadership stil koji je najprikladniji za trenutnu situaciju i razinu na kojoj se nalaze zaposlenici
  • Delegiranje
  • Dirigiranje
  • Podržavanje
  • Coaching

Važnost feedback-a

 • Naglasiti važnost feedback-a, naučiti i prakticirati pravila davanja, traženja i primanja feedback-a
 • Naučiti kako dati korektivni (negativni) feedback

Delegirajući i dirigirajući leadership stil

 • Naučiti pravila ova dva tipa leadership stila

Razlika između coaching-a i podržavanja

 • Naučiti važnost ova dva stila, te razlike između njih

Podržavajući i coaching leadership stil

 • Naučiti pravila ova dva stila i kada ih primijeniti

Menadžerski coaching

 • Naučiti pravila i proces menadžerskog coachinga

Vježbe kompleksnih situacija

 • Vježbanje prikladnih menadžerskih ponašanja u različitim situacijama
  • Prepoznavanje i primjena odgovarajućeg leadership stila
  • Feedback
  • Menadžerski coaching

Vrijeme

četvrtak i petak, 11. i 12.5.2017. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

2300,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.