Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Kreativnost u radu

Predavač

Jelena Makovičić

Svrha seminara

Nekad nam se dogodi da naprosto “zapnemo” u svakodnevnom radu i zadacima… Kreativnost je vještina koja se može njegovati, učiti i primjenjivati u svim vrstama poslova. Dramsko - scenske tehnike obiluju kreativnim zadacima i potiču kreativan način razmišljanja. Na ovoj edukaciji bavimo se buđenjem uspavane kreativnosti i povezujemo ju s poslom. Umjetničke forme se već dulje vrijeme koriste u poslu i u načinu razmišljanja, te se ova edukacija bavi upravo time - kreativnim načinom razmišljanja.

Vrijeme

četvrtak, 20.10.2022. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1506,90 HRK
U cijenu nije uračunat PDV. (250 EUR)