Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Kontroling proizvodnje: jeste li sigurni da znate koliko košta vaš proizvod

Predavač

Jasmina Očko

Svrha seminara

Radionica je nastala na temelju iskustava prikupljenih u praksi.

Upoznat ćete najvažnije alate koji se koriste u kontrolingu proizvodnje i objasniti njihovu svrhu i način na koji pomažu pri donošenju poslovnih odluka. Razbit ćete predrasude o troškovnom računovodstvu kao pukom evidentiranju poslovnih događaja. Naučit ćete prepoznati bitne značajke dobre i kvalitetne kalkulacije cijene koštanja i prepoznati krizne točke koje su sigurni znaci upozorenja na nadolazeće probleme. 

Namjena

Seminar je namijenjen vlasnicima malih, srednjih i velikih poduzeća, kontrolerima, top menadžerima, menadžerima proizvodnje, menadžerima logistike ili nabave, računovođama, posebno onima zainteresiranima za područje troškovnog računovodstva.

Način realizacije

Predavanje s interaktivnom ppt prezentacijom, diskusija, radionica – rješavanje zadataka u grupama, analiza prikazanih modela, prikazi iz kontrolerske prakse, prezentacija studije slučajeva (case studies).

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 15:30 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

  • Preduvjeti kontrolinga - educirani kontroler, kvalitetan informatički sustav, suvremeno troškovno računovodstvo, zainteresirani menadžment
  • Kako planirati proizvodnju usklađenu po svim najvažnijim poslovnim segmentima?
  • Poslovne politike – cjenovna prednost vs diferencijacija, rast vs profitabilnost, marže vs koeficijenti obrtaja, diferencijacija asortimana – uski vs široki,
  • Kontroling proizvodnje – kalkulacija cijene koštanja, pogled iz kontrolinga (case study)
  • Kontrolerski aspekti praćenja zaliha – po grupama proizvoda, po starosti, po rentabilnosti/koeficijent obrtaja, ABC analiza, optimiziranje zaliha,  kontrolerski aspekt proizvodnje)
  • Potrebne i optimalne zalihe, rentabilni i nerentabilni proizvodi na zalihama, modeli upravljanja zalihama (simulacijski modeli)

Vrijeme

četvrtak, 16.11.2017. od 9:00 do 15:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.