Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Kontroling proizvodnje

Svrha seminara

Broj sudionika ograničen

Svojim alatima i korištenjem multidisciplinarnih znanja, kontroling kontinuirano podiže sposobnost prilagodbe promjenama. U svakom poduzeću postoje proizvodi na kojima se zarađuje manje nego na drugima. U dobrim vremenima ih se često zadržava jer su „strateški važni“ ili ih se pak ignorira. S druge strane, menadžment ponekad niti ne zna gdje se zaista nalaze područja dobiti ili gubitaka. Tada poremećaji započinju polako, a zatim se progresivno šire. Bez funkcije kontrolinga vrlo se teško uočavaju u samom začetku…

Na ovom seminaru upoznat ćete jezik upravljačkog i troškovnog računovodstva koji se koristi pri donošenju odluka u proizvodnji. Naučit ćete prepoznati rentabilne proizvode, i njihov utjecaj na odluke u proizvodnji i planiranju. Troškovi nabave i proizvodnje od fundamentalne su važnosti za uspjeh cijelog poduzeća. Ukoliko nisu dovoljno transparentni ili su pogrešno alocirani, nemoguće je kvalitetno donositi odluke u prodaji i marketingu, a time u konačnici upravljati cijelim rezultatom.

Za to je potrebno kvalitetno razvijeno troškovno računovodstvo usmjereno na kontroling. Ono budno prati ispravno knjiženje direktnih i alociranje indirektnih troškova, kako proizvodnih, tako i neproizvodnih, brine o ispravnim kalkulacijama cijene koštanja, i omogućava odlučivanje na temelju fiksnih i varijabilnih troškova. Kvalitetan kontroling proizvodnje u konačnici omogućava jednostavan sustav planiranja na temelju iskorištenja kapaciteta, osigurava ispravne odluke o tome- proizvesti ili kupiti, i rezultira kontrolerskim praćenjem zaliha – po grupama proizvoda, po starosti, po rentabilnosti/koeficijent obrtaja. Predavačica je konzultant za unapređenje kontroling funkcije i donosi konkretna znanja i primjere iz prakse.

Namjena

Seminar je namijenjen vlasnicima malih, srednji i velikih poduzeća, kontrolerima, top menadžerima, menadžerima proizvodnje, menadžerima logistike ili nabave, računovođama, posebno onima zainteresiranima za područje menadžerskog računovodstva.

Način realizacije

Predavanje s interaktivnom ppt prezentacijom, diskusija, radionica – rješavanje zadataka u grupama, analiza prikazanih modela, prikazi iz kontrolerske prakse, prezentacija studije slučajeva (case studies).

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

  • Preduvjeti kontrolinga - educirani kontroler, kvalitetan informatički sustav, suvremeno troškovno računovodstvo, zainteresirani menadžment
  • Kako planirati proizvodnju usklađenu po svim najvažnijim poslovnim segmentima?
  • Poslovne politike – cjenovna prednost vs diferencijacija, rast vs profitabilnost, marže vs koeficijenti obrtaja, diferencijacija  asortimana –  uski vs široki,
  • Kontroling proizvodnje – kalkulacija cijene koštanja, pogled iz kontrolinga (case study)
  • Kontrolerski aspekti praćenja zaliha – po grupama proizvoda, po starosti, po rentabilnosti/koeficijent obrtaja, ABC analiza, optimiziranje zaliha,  kontrolerski aspekt proizvodnje)
  • Potrebne i optimalne zalihe, rentabilni i nerentabilni proizvodi na zalihama, modeli upravljanja zalihama (simulacijski modeli)

Vrijeme

pretak, 5.12.2014. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1190,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.