Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv konferencije

Konferencija Mobbing, zaštita dostojanstva radnika i zaštita zviždača

Predavač

Ana-Marija Skoko, Mia Kalajdžić, Olivera Ilijaš, Iris Gović Penić, Jasminka Hum Kezele, Dijana Kesonja

Namjena

Konferencija je namijenjena poslodavcima, radnicima zaposlenima u pravnim službama, osobama koje odlučuju o pravima i obvezama iz radnog odnosa, osobama koje rješavaju pritužbe za zaštitu dostojanstva radnika, odvjetnicima, članovima radničkih vijeća i sindikalnim povjerenicima, osobama o čijim se pravima i obvezama u radnom odnosu odlučuje...

Iz programa konferencije

Diskriminacija/Uznemiravanje/Mobbing, Ana-Marija Skoko, Odvjetničko društvo Bardek, Lisac, Mušec, Skoko

 • Mobbing, vrste mobbinga i pojavni oblici mobbinga
 • Diskriminacija, što je izravna i neizravna diskriminacija?
 • Uznemiravanje (spolno)
 • Razlika između mobbinga, diskriminacije i uznemiravanja
 • Uređenje i zaštita prema aktualnom zakonskom okviru
 • Zaštita
 • Dokazi i teret dokazivanja
 • Primjeri

Zaštita dostojanstva radnika i zaštita zviždača, Mia Kalajdžić, Odvjetničko društvo Bardek, Lisac, Mušec, Skoko

 • Pojam dostojanstva na radnom mjestu
 • Obveze poslodavca u pogledu zaštite dostojanstva radnika
 • Novi zakonodavni okvir za zaštitu zviždača
 • Što očekivati u praksi? problemi, nelogičnosti 
 • Obveze poslodavaca u svrhu zaštite zviždača

Mjera za zaštitu dostojanstva radnika u radnoj sredini i interne procedure rješavanja nezakonitog postupanja, Olivera Ilijaš, Hrvatska kontrola zračne plovidbe

 • Važnost internog akta poslodavca - definiranje operativnog postupanja
 • Faze operativnog vođenja postupka: od podizanje Pritužbe - do Odluke poslodavca
 • Prava i obveze Povjerenika/ Ovlaštenika - operativno vođenje postupka .
 • Važnost interne komunikacije Poslodavac - Osoba za zaštitu dostojanstva radnika prilikom donošenja pojedinačnih odluka
 • Tipski primjeri dokumentacije važne za postupak
 • Važnost zakonske „klauzula tajnosti postupka„ tipski primjeri postupanja temeljem „klauzule tajnosti podataka“(primjer)
 • Razlika između pritužbe Etičkom povjerenstvu/Povjereniku i Osobi za zaštitu dostojanstva radnika (Povjerenik, Ovlaštenik)
 • „Pravo radnika da prekine rad i vodi sudski postupak zbog uznemiravanja“ - štetne posljedice, stavovi sudova
 • Uloga uprave, poslovodstva, radničkog vijeća, sindikata u ovakvim postupcima
 • Koja postupanja radnika ne podliježu postupku zaštite dostojanstva radnika - zlouporaba prava na zaštitu (primjeri)
 • Iskustva iz EU-a

Iskustva rada Ureda pučke pravobraniteljice u području diskriminacije i zaštite prijavitelja nepravilnosti, Dijana Kesonja i Jasminka Hum Kezele

 • Praksa Ureda prilikom postupanja po pritužbama radi diskriminacije u području rada i zapošljavanja i prezentacija odabranih predmeta u kojima je utvrđena diskriminacija
 • Izazovi u primjeni Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti s aspekta zviždača i pučkog pravobranitelja kao vanjskog tijela za prijavu nepravilnost

Mobbing i zaštita dostojanstva radnika kroz prizmu sudske prakse, Iris Gović Penić, Županijski sud u Zagrebu

 • Koji od zabranjenih temelja diskriminacije se najčešće utužuju?
 • Postojanje kojih zabranjenih temelja diskriminacije se u sudskoj praksi najčešće utvrđuje
 • Sudska praksa o razlikovanju uznemiravanja i mobbinga
 • Pravila o teretu dokazivanja u sudskom sporu
 • Vrste i visine naknade štete koje se zbog diskriminacije i mobinga dosuđuju u sudskoj praksi
 • Zakonska obveza povrata naknade plaće zbog nezakonitog prekida rada koji je posljedica tvrdnje radnika da je uznemiravan
 • Radnopravno sankcioniranje počinitelja uznemiravanja i mobinga
 • Podnošenje tužbe za naknadu štete protiv uznemiravatelja umjesto poslodavca

Vrijeme

srijeda, 6.11.2019. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.