Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv konferencije

Konferencija Kulturni turizam - vrijednost i značenje za Hrvatsku

Predavač

Dragana Lucija Ratković Aydemir, Sanja Cikopan Korotaj, Dora Kušan Špalj, Renata Tomljenović, Suzana Marković, Tim Fairhurst, Vlasta Klarić

Svrha konferencije

Konferencija će se održati pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i Turističke zajednice grada Zagreba.

Akcijski plan kulturnog turizma navodi da kulturni turizam, prema kriteriju atraktivnosti, ulazi u skupinu potencijalno vodećih proizvodnih grupa hrvatske turističke ponude. Ujedno svjetska istraživanja navode da oko 40% svih međunarodnih putovanja uključuju komponentu kulture. Kultura je vodeći motiv urbanog turizma koji čini 22% ukupnog svjetskog turizma, a ujedno i Turinga koji čini 20% svjetskog turizma, što zajedno čini značajan volumen turističkih kretanja, odnosno oko 530 milijuna svjetskih putovanja. Tko su ti putnici, kamo putuju, što ih motivira, kakvi su trendovi, kako ih preusmjeriti prema Hrvatskoj, kakav im kulturno turistički sadržaj ponuditi to su pitanja na koja će pokušati odgovoriti predavači na konferenciji KULTURNI TURIZAM – VRIJEDNOST I ZNAČENJE ZA HRVATSKU.

Svrha konferencije je odgovoriti na pitanja: Ima li Hrvatska i može li razviti profitabilna i prepoznatljiva odredišta kulturnog turizma. Zašto sektor kulture još uvijek smatra da je kultura u turizmu skriveni potencijal. Kako ga otkriti, kako ga iskoristiti, kako ga staviti u funkciju i učiniti vidljivim za širok spektar korisnika? Koje su naše mega atrakcije? Koji turizam prepoznajemo kao turizam visokih vrijednosti, koji su to sofisticirani i odgovorni korisnici kojima ga možemo ponuditi? Kakvu ulogu kulturni turizam ima u EU politikama za turizam, kakve potrebe imaju strani turoperatori, tko su naši pravi korisnici?

Iz programa konferencije

09:00 - 09:15 Otvaranje konferencije, pozdravni govor

                          g. Antun Kliman, ministar, Ministarstvo turizma (TBC)

09:15 - 10:45 Strateški pristup korištenju KT atrakcija

09:15 - 9:30 Destinacije kulturnog turizma, baština u gradskom turizmu, Vlasta Klarić, glavni tajnik UNPAH

09:30 - 10:15 Kako oblikovati interpretaciju, Dragana Lucija Ratković, direktorica Muze d.o.o.

 • Koji su koraci u razvoju destinacija i atrakcija?
 • Koji su ključni principi koji vode od identiteta do destinacije?
 • Koji su ključni dokumenti u procesu razvoja destinacija i atrakcija?
 • Što je interpretacija baštine?
 • Što je to interpretacijski plan ili interpretacijska strategija?
 • Zašto su kreativne industrije pretpostavke uspjeha u interpretaciji baštine?
 • Pregled poticajnih primjera iz prakse

10:15 - 10:45 Živuća baština - jesmo li otkrili kako oživjeti resurse, Sanja Cikopan Korotaj, direktorica TZ Pula

 • Što kulturni turizam može značiti za povijesni grad?
 • Kako uspješno uključiti povijesna i suvremena događanja u turističku ponudu?
 • Koji su akteri bitni u kreiranju destinacijskog proizvoda?
 • Kako komunicirati baštinske vrijednosti?
 • Kako uključiti turističku industriju?

10:45 - 11:00 pauza za kavu

11:00 - 11:30 Arheologija i turizam - primjeri dobre prakse, Dora Kušen Spalj, viša muzejska savjetnica AMZ

 • Koje su uspješne metode prezentacije i interpretacije arheoloških nalaza?
 • Kako osmisliti suvremenu interpretaciju nalaza?
 • Koje aktivnosti na arheološkom lokalitetu mogu predstaviti i dočarati svakodnevni život u prošlosti?
 • Koji su najuspješniji načini isticanja specifičnih vrijednosti arheoloških lokaliteta?
 • Primjeri dobre prakse: projekti Arheološkog muzeja u Zagrebu – Arheološki park Andautonija u Ščitarjevu i lokalitet Aquae Iasae u Varaždinskim Toplicama

11:30 - 12:00 Duhovnost u turizmu - primjeri dobre prakse, Renata Tomljenović, znanstveni suradnik IZTZG

 • Turistički razvoj – od duhovnog bogaćenja preko turističke industrije do aktivnosti koja transformira pojedince i društvo
 • Duhovni turizam u transformativnoj paradigmi 21 stoljeća
 • Duhovni turizam danas
 • Duhovni turizam i njegovi potencijali 
 • Primjeri različitih praksi 

12:00 - 13:00 Panel rasprava muzejskih megaprojekata za turizam

 • Muzej krapinskih neandertalaca, Vlasta Krklec
 • Muzej vučedolske kulture, Mirela Hutinec
 • Muzej sinjske alke, Boris Grčić Filipović
 • Kninski muzej, Zvonimir Jelić
 • Prirodoslovni muzej Metković, Ivana Baće
 • Crkveni muzeji, mons. Nedjeljko Pintarić
 • Kultura za turizam, Bosiljko Domazet, Ministarstvo turizma

13:00 - 14:00 ručak u restoranu hotela Sheraton

14:00 - 16:00 Kulturni turizam - proizvod koji možemo prodati

14:00 - 14:15 Potencijali kulturnog turizma u EU prilikama za turizam te prepoznatljivost na međunarodnom tržištu

14:15 - 15:15 Potrebe turoperatera za ponudom kulturno - turističkih proizvoda na području EU i strateški položaj kulturnog turizma u turističkoj politici EU, Tim Fairhurst, voditelj Odjela za ciljeve strateške politike EU turizma ETOA

 • Kakve su potrebe turoperatora za ponudom kulturno-turističkih proizvoda na području EU?
 • Kako kreirati atraktivni kulturno-turistički proizvod?
 • Kako ga prilagoditi potrebama suvremenog tržišta?
 • Strateški položaj kulturnog turizma u europskoj turističkoj politici danas

15:15 - 15:30 Kulturno-turistički proizvod - što ga čini, primjer dobre prakse Ban tours, Suzana Marković, direktorica prodaje i marketinga Ban toursa

 • Primjeri dobre prakse u kreiranju kulturno-turističke ponude destinacija
 • Pozitivna iskustva u kreiranju kulturno-turističkih proizvoda
 • Metode pripreme i pakiranja proizvoda kulturnog, glazbenog, manifestacijskog i sportskog turizma
 • Interdisciplinarnost multi-sektorskih destinacijskih partnerstava i kvalitetno korištenje kulturnih sadržaja, kulturnih prostora i institucija

15:30 - 15:45 KTP - najčešće greške, KTP tips&tricks - primjer dobre prakse, Darko Fatović, Ban tours

 • KTP - najčešće greške
 • KTP tips & tricks - primjer dobre prakse

15:45 - 16:00 Korisnici i trendovi koji će oblikovati budućnost, Vlasta Klarić, glavni tajnik UNPAH

Vrijeme

petak, 22.4.2016. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.