Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Ključni pokazatelji uspješnosti (KPI)

Predavač

Nenad Buljan

Svrha seminara

Primarna je zadaća svakog poduzetničkog pothvata stvaranje vrijednosti, a briga o ostvarenju te zadaće na učinkovit način povjerena je menadžmentu. U svakom se poslovnom procesu pojavljuje čitav niz varijabilnih veličina. One, u većoj ili manjoj mjeri, izravno utječu na rezultate tog poslovnog procesa, a neizravno mogu utjecati i na druge povezane procese. Kontrola i upravljanje svim tim varijablama zadatak je za neposredne izvršitelje, dok je menadžment zadužen za kontrolu procesa kao cjeline. U tu svrhu, menadžmentu su na raspolaganju različiti alati, a jedan od njih je definiranje ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI - Key performance indicators), uz postavljanje ciljanih vrijednosti i praćenje njihove realizacije.

Pri tome je važno istaknuti da se ne može govoriti o standardnim KPI, čak niti unutar iste industrije, iako postoje neki poslovni pokazatelji koji se uobičajeno prate, neovisno o industriji. Naime, definicija KPI ovisi o trenutnim potrebama i poslovnim ciljevima poduzetnika. Sukladno tome, definicija KPI se može, a u pravilu i treba promijeniti kada/ako se poslovni ciljevi poduzetnika promijene.

Definicija KPI ovisna je o poslovnom području (na primjer KPI su u pravilu različiti za prodaju i za proizvodnju), ali isto tako i o hijerarhijskoj razini na koju se odnosi. Kada se promatra poslovno područje, pri definiranju KPI se u obzir uzimaju parametri specifični za to poslovno područje (na primjer trošak održavanja strojeva po jedinici proizvoda kod proizvodnje). Što se pak tiče hijerarhijske razine, s njenim rastom opada razina detalja koji se prate

Svrha je ovog seminara upoznati polaznike s ulogom KPI u upravljanju poslovanjem, te im približiti proces definiranja KPI, postavljanja ciljeva i praćenja njihove realizacije.

Namjena

Ovaj seminar namijenjen je svima koji su uključeni u proces poslovnog upravljanja, od razine upravljanja cjelokupnim poslovanjem, do neposrednih rukovoditelja pojedinih poslovnih procesa. Uz njih, seminar je interesantan i ključnim zaposlenicima na operativnim pozicijama koje treba pripremati za preuzimanje rukovodećih pozicija u dogledno vrijeme.

Način realizacije

PPT prezentacija, studija slučaja, grupni rad.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

Stvaranje vrijednosti

 • Strategija i strateški ciljevi
 • Organizacija poslovanja
 • Elementi lanca vrijednosti

Definiranje KPI (Key performance indicators)

 • Povezanost sa strategijom
 • Funkcionalne definicije KPI
 • Financijski
 • Operativni
 • Marketinški i prodajni
 • Ljudski resursi
 • Pogreške pri definiranju KPI

Postavljanje ciljeva i praćenje realizacije

 • Referentne veličine
 • Uloga benchmarkinga
 • Tehnička potpora
 • Učestalost praćenja
 • Korektivne aktivnosti

Vrijeme

četvrtak, 15.2.2018. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.