Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Kako povećati promet u maloprodaji

Svrha seminara

U današnje vrijeme maloprodajni objekti suočavaju se sa sve većom konkurencijom, manjom kupovnom moći kupca, ali i zahtjevnijim te nadasve izbirljivijim kupcima koji osim kvalitete proizvoda traže izvrsnu uslugu i doživljaj koji imaju prilikom kupovine. Taj doživljaj mora toliko dugo trajati da im date razlog da se kupac vrati upravo u vašu prodavaonicu.

Cilj svake prodavaonice je dugoročno profitabilno poslovanje koje stvarate izvrsnim proizvodom, ali i uslugom te stvaranjem sve veće baze lojalnih kupaca koji biraju upravo vas.

Prvi cilj seminara je definirati elemente koji razlikuju uspješnu od manje uspješne prodavaonice. Od elemenata poput lokacije, prostora, izloga, slaganja robe, glazbe, mirisa i slično pa sve do vaših prodavača.

Drugi cilj seminara je definirati proces kupovine koji se odvija u maloprodajnom objektu te razloge zašto kupci odabiru baš vašu prodavaonicu. Proći ćete kroz vrste kupaca, elemente u prodajnom prostoru koji utječu na kupce te vidjeti koliko koji od tih elemenata utječe na visinu košarice te na ponavljanje kupovine. Kroz načine kako se kupci kreću kroz prodajni prostor, vidjet ćete kako police, slaganje robe i raspored utječu na kupovinu, zadržavanje kupaca i povećanje prodaje.

Treći cilj seminara je prikazati kako sam prodavač može utjecati na prodaju, povećanje prodaje i stvaranje lojalnih kupaca. Prikazat ćemo načine kako obučiti, motivirati i stimulirati prodajno osoblje kako bi vašim kupcima pružilo vrhunsku uslugu, kako bi utjecali na prodaju te izvršili i dodatnu prodaju na zadovoljstvo kupaca.

Te zadnji cilj seminara je praćenje uspješnosti vaše prodavaonice kroz praćenje prodaje, izrada prodajnih planova, načini praćenja konkurencije i procjene njihovih prometa i broja kupaca, izrada efikasnog sustava nagrađivanja vašeg prodajnog osoblja.

Na kraju seminara svaki polaznik će imati konkretne alate kako povećati promet prodavaonice te ujedno kako motivirati i više angažirati svoje prodajno osoblje kako bi ostvarivali bolje prodajne rezultate. Iz prakse predavača, ovim alatima možete trenutno djelovati na visinu košarice i sam promet u minimalnom iznosu od 10%. U nekim prodavaonicama ti iznosi se penju višestruko.

Na kraju seminara polaznici će: imati alate kako utjecati na povećanje prometa, imati alate kako utjecati na potrošnju i zadržavanje kupaca, upoznati načine praćenja uspješnosti svoje prodavaonice i prodajnog osoblja, znati odabrati i razvijati uspješnog prodavača/poslovođu.

Namjena

Seminar je namijenjen vlasnicima maloprodajnih objekata, direktorima maloprodaje, voditeljima prodaje, poslovođama.

Način realizacije

PPT prezentacija, diskusija, case study.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

Što čini uspješnu prodavaonicu?

 • Elementi prodajnog prostora (lokacija, prostor, slaganje robe, police, glazba itd.)
 • Utjecaj pojedinih elemenata na kupovinu
 • Razlike između uspješno korištenih elemenata i neuspješno korištenih

Proces kupovine u maloprodajnom objektu

 • Zašto kupac ulazi baš u određenu prodavaonicu?
 • Vrste kupaca
 • Načini kako kupci donose odluku o kupovini
 • Utjecaj određenih elementa u prodajnom prostoru na zadržavanje kupaca i visinu košarice (raspored, police, način isticanja cijena itd.)
 • Poticanje ponovne kupovine te stvaranje lojalnog kupca

Uloga prodavača u maloprodajnom objektu

 • Što je dobar prodavač?
 • Prodavač ili dodavač
 • Odnos prodavač – kupac
 • Važnost usluge na prodajnom mjestu i utjecaj na prodaju
 • Vrhunska usluga – oduševite kupca
 • Kako prodavač može ostvariti i dodatnu prodaju na zadovoljstvo kupca?
 • Načini motivacije prodavača / poslovođe
 • Sustav kontrole (tajni kupci, poslovođa, rezultat)

Praćenje uspješnosti prodavaonice

 • Praćenje prometa, troškova, izrada plana prometa
 • Izgradnja efikasnog sustava nagrađivanja
 • Praćenje konkurencije – alati za procjenu prometa

Vrijeme

petak, 2.10.2015. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1290,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.