Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Kako povećati efikasnost djelatnika u prodaji

Predavač

Snježana Kupres

Svrha seminara

Sve jače konkurentsko okruženje, te teška gospodarska situacija prisiljava poduzeća da konstantno preispituju svoje unutarnje neiskorištene potencijale u svrhu povećanja efikasnosti uz neizmjenjene ili smanjene troškove. U vremenu kada je izgledno smanjenje prihoda od prodaje, teško se odlučiti za angažman vanjskih suradnika ili specijaliziranih kompanija, čije su naknade uglavnom previsoke za većinu poduzeća, a s druge strane, nastaviti sa sadašnjim načinom rada znači pomiriti se s činjenicom da vas konkurencija istiskuje s tržišta, ili još gore, da vas samo tržište istiskuje. Značajan napredak, po pitanju poboljšanja efikasnosti prodajnog osoblja (a time i povećanje prihoda), se mogu napraviti i korištenjem internih resursa poduzeća, čak i uz smanjenje ukupnih troškova na kraju razdoblja. Racionalno korištenje resursa, specijalizacija poslova, te angažiranje sredstava u područjima gdje mogu donijeti najveću korist, se može dosegnuti uz jasnu viziju, odlučno vodstvo i malo sredstava, koristeći pristup, metodologiju, set alata, te sustav za upravljanje i praćenje koje možete dobiti na ovom seminaru.

Namjena

Svima koji nisu voljni utrošiti značajna sredstva za poboljšanje efikasnosti prodajnog osoblja, a bave se upravljanjem prodajom, neovisno da li je riječ o malom timu ili velikoj kompaniji.

Način realizacije

PP prezentacija, rješavanje konkretnih problema sudionika, vježbe.

Iz programa seminara

 • Što je prodajna efikasnost
 • Kako znamo da li smo efikasni
 • Sustavni pristup efikasnosti prodaje
  • Prednosti
  • Koristi
  • Sastavnice
  • Razvoj
  • Alati
  • Implementacija
 • Efikasnost i kvaliteta djelatnika
  • Optimalan broj
  • Klasifikacija
  • Razvoj
  • Monitoring
 • Organizacija rada
 • Motivacija djelatnika
  • Sustav planiranja
  • Sustav nagrađivanja
  • Nematerijalno nagrađivanje
  • Sustav profesionalnog razvoja
  • Zadržavanje ključnih ljudi

Vrijeme

četvrtak, 10.2.2022. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1490,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.