Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Kako najbrže doći do novca iz EU fondova po novim pravilima

Svrha seminara

Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova je 25. studenog objavilo Operativne programe za 2007. - 2013. Ti programi su važni jer se u njima opisuje kako i na što će biti potrošeno 449,4 milijuna EUR koji su Hrvatskoj namijenjeni za 2013. Sredstva se moraju utrošiti u sljedeće 2 godine. To znači da će biti mnogo različitih javnih poziva za prijave projekata iz različitih sektora (turizam, mali i srednji poduzetnici, istraživanje i razvoj, ICT, ekologija, energija...). S obzirom na to da priprema dokumentacije nije jednostavna, treba početi na vrijeme. Ovaj seminar će vas uputiti što da radite, ako želite bespovratna sredstva. 

Namjena

Seminar je namijenjen svim potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava: malim, srednjim i velikim poduzećima, nevladinim udrugama, socijalnim partnerima, komorama, tijelima javne uprave, tijelima lokalne i regionalne samouprave i uprave, javnim i privatnim institucijama, javnim poduzećima.

Način realizacije

Prezentacija, praktični primjeri, interaktivna komunikacija po principu pitanje/odgovor iz neposredne prakse

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 pauza
II dio od 13:15 do 16: 30 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

  • Tko i kako upravlja novcima iz strukturnih i kohezijskog fonda?
  • Koji tip projekata se može prijavljivati?
  • Koje kriterije treba ispunjavati da bi se moglo prijaviti?
  • Što je sufinanciranje, a što međufinaciranje - financijski uvjeti za dobivanje bespovratnih sredstava?
  • Gdje se objavljuju javni pozivi za dodjelu BESPOVRATNIH SREDSTAVA?
  • Koji su elementi javnih poziva?
  • Koja je osnovna dokumentacija za prijavu?
  • Kada se mogu očekivati javni pozivi, a kada novci?

Vrijeme

četvrtak, 5.12.2013. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uključen PDV.