Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Kako formirati cijenu proizvoda i rabatna politika

Svrha seminara

Broj polaznika je ograničen kako bi se što kvalitetnije provodio praktičan rad.

Cijena kao jedan od četiri elementa marketinškog miksa ima veliki utjecaj na profitabilnost poduzeća jer je ona jedini izvor prihoda i odluka o njenoj razini uvelike ovisi o potražnji, troškovima, konkurenciji i percepciji vrijednosti proizvoda. Poduzeća često nisu svjesna njene važnosti zbog čega je cijeli postupak određivanja cijena konvencionalan te se obično odvija pasivno – kao odgovor na ponašanje drugih.

Zbog borbe za preživljavanje i činjenice da se kupovna moć u recesiji smanjila prva prirodna reakcija poduzeća je smanjenje cijene proizvoda/usluga neovisno o voljnosti kupaca da plati i o vrijednosti koja se isporučuje krajnjem kupcu. Takvo smanjenje cijene je sigurno nešto što će kratkoročno donijeti do povećanja prihoda ali isto tako može dovesti do reakcija konkurencije – i uskoro se nađete u začaranom krugu koji može jako narušiti vašu profitabilnost.

Kako onda odrediti „pravu cijenu“, „optimalnu cijenu“? Ne postoji magična formula ali postoji niz elemenata o kojima svaki poduzetnik treba voditi računa kako bi stvorio prednost pred konkurencijom, imao zadovoljnije kupce i uspio više zaraditi.

Prvi cilj seminara je pružiti polaznicima uvid u razne metode određivanja cijena, u elemente koji čine cijenu i prednosti i nedostatke svake metode. Poseban naglasak će biti na određivanju cijena na temelju percepcije vrijednosti i na važnosti koju diferencijacijska vrijednost jednog proizvoda ima na njegovu cijenu.

Drugi cilj seminara je analizirati važnost politike cijena i rabatne politike u komunikaciji s kupcima - ponekad naoko nebitni faktori snažno utječu na odluke koje kupci donose. Zbog toga su poduzeća koja shvate da je kod određivanja cijena bitno razmišljati ne samo „Koliko mogu naplatiti?“ već i „Kako formulirati cijenu?“ u prednosti u odnosu na konkurenciju. Kreiranje cjenovnog imidža kroz komunikaciju vrijednosti i cijene omogućuje poduzetnicima da „poskupe“ ili „pojeftine“ doživljaj proizvoda izloženog na polici, stvarnoj ili virtualnoj.

Namjena

Ovaj seminar je namijenjen osobama zaduženim u poduzeću za formiranje cijene (odjel nabave, odjel razvoja proizvoda...) i vlasnicima i članovima uprava postojećih malih i srednjih poduzeća.

Način realizacije

PPT prezentacija, vježbe, diskusija.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

I. Cijena i njen značaj

 • Važnost određivanja cijena proizvoda
 • Objedinjavanje cijena
 • Proizvodi poznatih cijena
 • Kako formirati cijenu?

II. Metode određivanja cijena

 • Troškovno orijentirane metode
 • Tržišno orijentirane metode
 • Konkurentski orijentirane metode
 • Određivanje cijene temeljeno na percepciji vrijednosti

III. Razvoj rabatne politike prema vrstama kupaca

 • Smanjenje cijena - kratkoračno povećanje prihoda
 • Cjenovni rat - pad profitabilnosti i nenadokvadiva šteta
 • Koliko me košta sniženje cijena?

IV. Kreiranje cjenovnog imidža kroz komunikaciju vrijednosti i cijene

 • Kontinuirano niske cijene
 • Promotivne cijene
 • Portfelji proizvoda poznatih cijena
 • Vrijednosne ponude

Vrijeme

četvrtak, 5.11.2015. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1290,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.