Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Kako efikasno uvesti sustav praćenja rada i ocjene radnog učinka usklađene s organizacijskom strategijom

Predavač

Petra Grabušić

Svrha seminara

Za uspjeh organizacije ključna je usmjerenost zaposlenika na rezultat te uska povezanost prioriteta zaposlenika s organizacijskim prioritetima. Preduvjet za ovakvu usklađenost je kvalitetan i na povjerenju utemeljen odnos između zaposlenika i menadžmenta kao i utvrđivanje i komuniciranje individualnih realnih ciljeva i ciljeva pojedinih radnih mjesta. Tek na ovakvim temeljima moguće je izgraditi učinkovit sustav praćenja radnog učinka te usmjeravanje, najprije individualne, a zatim i organizacijske učinkovitosti. Organizacije koje učinkovito upravljaju radnim učinkom, spremnije su na kvalitetno uvođenje i provođenje promjena, imaju visok stupanj razvijenosti organizacijske kulture i zadovoljstva zaposlenika, visoku razinu motivacije i uspješne sustave internog komuniciranja i informiranja, a koje vode do spremnosti na prihvaćanje povratnih informacija i usmjerenost na jačanje slabih strana te iskorištavanje prilika za individualni i organizacijski razvoj.

Po završetku ove radionice, sudionici će:

Definirati i razumjeti pojam radnog učinka

Razumjeti funkcionalnost sustava upravljanja radnim učinkom te upoznati alate za njegovo provođenje

Primijeniti proces upravljanja projektom kroz tri osnovne faze

Učinkovito postavljati ciljeve

Razumjeti važnost motivacije

Razviti individualne razvojne planove zaposlenika

Namjena

Trening je namijenjen visokom i srednjem menadžmentu, vlasnicima malih i srednjih tvrtki, te svima koji žele osobnu učinkovitost i odnose s drugima podići na višu razinu.

Način realizacije

Trening je namijenjen visokom i srednjem menadžmentu, vlasnicima malih i srednjih tvrtki, te svima koji žele osobnu učinkovitost i odnose s drugima podići na višu razinu.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

Osnove

 • Što je upravljanje učinkom?
 • Kako funkcionira procesu upravljanja učinkom
 • Alati za praćenje radnog učinka
 • Tri faze procesa upravljanja učinkom
 • Procjena procesa

Postavljanje ciljeva

 • SMART ciljevi
 • Praćenje rezultata

Postavljanje ciljeva učinka

 • Strateško planiranje
 • Analiza poslova
 • Postavljanje ciljeva
 • Motivacija

360° Feedback – Davanje povratne informacije

 • Što je 360° Feedback
 • 360° Feedback vs. tradicionalna procjena učinka
 • Komponente

Procjena kompetencija

 • Definiranje i procjena kompetencija
 • Implementacija modela kompetencija

Kolbov krug učenja

 • Iskustvo, Opažanje, Konceptualizacija i Eksperimentiranje

Motivacija

 • Ključni faktori
 • Motivirana organizacija
 • Identifikacija individualne motivacije
 • Evaluacija i prilagodba

Dnevnik produktivnosti

 • Praćenje ciljeva i postignuća
 • Povezivanje ciljeva između zaposlenika i menadžmenta
 • Uvođenje Performance coach-eva

Izrada plana učinka

 • Ciljevi i željeni rezultati
 • Utvrđivanje prioriteta
 • Mjerenje i evaluacija

Vrijeme

petak, 5.5.2017. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.