Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Kako do vlasničkog lista nad nekretninom?

Predavač

Ljiljana Matuško Antonić

Svrha seminara

Zakon u zemljišnim knjigama u svojim odredbama sadrži odredbe o pokretanju i vođenju postupka za upis stvarnih prava u zemljišne knjige (uknjižba, predbilježba i zabilježba) dočim Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima sadrži odredbe o pravnom osnovu stjecanja vlasništva na nekretnini. Zakon o zemljišnim knjigama i Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima na snazi su već dvadeset godina, ali unatoč dugogodišnjoj primjeni zakona u praksi još uvijek upis stvarnih prava te upis nekretnina u zemljišnu knjigu suočen je s problemima koji uzrokuju dugotrajnost postupka. Fizičke i pravne osobe stječu pravo vlasništva na nekretnini tek upisom u zemljišne knjige, pa je poznavanje odredaba Zakona o zemljišnim knjigama i Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima jedan od preduvjeta kako bi stjecanje prava vlasništva bilo ostvarena upisom u zemljišne knjige u što kraćem vremenskom roku.

Upis prava vlasništva u zemljišne knjige dopušten je ako su ispunjene opće i posebne pretpostavke propisane Zakonom o zemljišnim knjigama. Zemljišnoknjižni postupak je strogo formalni postupak. Stoga pravila za upis prava vlasništva zahtijevaju da stjecatelji vlasništva dostave zemljišnoknjižnom odjelu nadležnog suda sve isprave radi upisa jer sud odlučuje o dopuštenosti upisu među inim na temelju utvrđenog stanja u zemljišnoj knjizi i dostavljenim ispravama za upis vlasništva i drugih stvarnih prava.

Zemljišne knjige dugi niz godina bile su zanemarene, nisu se provodile promjene na nekretnini usporedno s promjenama koje su se provodile u katastarskom operatu. Zastarjeli podaci sadržani u zemljišnoj knjizi uzrok su dugotrajnosti postupaka za upis vlasništva.

Stranke koje pokreću zemljišnoknjižni postupak radi upisa prava vlasništva u zemljišne knjige trebaju imati u vidu ne samo pravne poslove na temelju kojih se prenose vlasnička ovlaštenja s vlasnika nekretnine na treće osobe već i stanje zemljišne knjige. Zemljišnoknjižni sud dopustit će upis prava vlasništva ako je upisan u zemljišnoj knjizi prodavatelj odnosno ako posjedujemo sve valjane isprave za prijenos vlasništva od upisanog vlasnika nekretnine do posljednjeg izvanknjižnog stjecatelja vlasništva (pravilo knjižnog prednika) te ako je nekretnina upisana u zemljišnoj knjizi.

Imajući u vidu velik broj izmjena i dopuna Zakona o zemljišnim knjigama, stajališta sudova u odnosu na postupak upisa u zemljišne knjige kao i pitanje valjanosti pravnih poslova kojima se prenosi vlasništvo na nekretnini cilj ove radionice je upoznati sudionike o svim važnijim odredbama sadržanim u Zakonu o zemljišnim knjigama i Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, a koji sadrže odredbe koje reguliraju stjecanje prava vlasništva na nekretninama imajući pri tome u vidu zatečeno stanje zemljišnih knjiga.

Na seminaru će se obraditi postupanje zemljišnoknjižnih sudova povodom prijedloga za upisa prava vlasništva,  pitanja vezana uz valjanost pravnih poslova za stjecanja prava vlasništva te pitanja vezana uz upis nekretnina u zemljišnu knjigu.

Namjena

Seminar je namijenjen odvjetnicima, pravnicima u javnim poduzećima i trgovačkim društvima, te svim fizičkim i pravnim osobama koji su punomoćnici u sudskim postupcima.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, prikaz iz Zakona o zemljišnim knjigama i Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, upute za praktičnu primjenu.

Raspored seminara

od 9:00 do 14:00 (2 pauze po 15min)

Iz programa seminara

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

  • Pravni osnov stjecanja vlasništva
  • Vlasničke tužbe

Zakon o zemljišnim knjigama

  • Pokretanje zemljišnoknjižnog postupka
  • Osnovne postupovne odredbe u zemljišnoknjižnom postupku
  • Opće i posebne pretpostavke za upis u zemljišne knjige
  • Uknjižba, predbilježba i zabilježba
  • Provedba prijavnih listova radi upisa novoformirane zemljišnoknjižne čestice i građevine u zemljišne knjige
  • Brisovna tužba
  • Pojedinačni zemljišnoknjižni ispravni postupak

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

  • Upis nekretnine u zemljišne knjige

Vrijeme

srijeda, 20.9.2017. od 9:00 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.