Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Jednostavno knjigovodstvo za udruge i financijski izvještaji za 2015.godinu

Predavač

Danijela Kažović

Svrha seminara

Broj polaznika je ograničen kako bi se što kvalitetnije provodio praktičan rad.

Prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija sve udruge, bez obzira na način vođenja knjigovodstva, dužne su od 01.01.2015. godine predavati financijske izvještaje koji se javno objavljuju. Do tada, financijske izvještaje predavale su samo udruge koje vode dvojno knjigovodstvo.

Novim propisima obveze „malih“ udruga se povećavaju, a najvažnija obveza je sastavljanje i predaja financijskih izvještaja. Novim zakonom proširuje se i popis poslovnih knjiga koje je potrebno voditi: knjiga primitaka i izdataka, knjiga blagajne, knjiga ulaznih računa, knjiga izlaznih računa, popis dugotrajne imovine.

Financijski izvještaj za udruge koje vode jednostavno knjigovodstvo propisan je u Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija. Financijski izvještaj o primicima i izdacima predaje se na obrascu G-PR-IZ-NPF prvi put za 2015. godinu s rokom predaje do 29.02.2016.

Budući da se financijski izvještaji udruga javno objavljuju u registru neprofitnih organizacija bitna je pravodobnost, istinitost i točnost izrade izvještaja.

Svrha seminara je objasniti cjelokupno računovodstvo „malih“ udruga (udruga koje vode jednostavno knjigovodstvo) s primjerima knjiženja i vođenja poslovnih knjiga iz prakse te izradu financijskih izvještaja za 2015. godinu na propisanim obrascima.

Na seminaru će svi polaznici dobiti i gotove informatičke modele za direktnu primjenu na računalu kada se vrate u udrugu. Modeli uključuju: Knjigu primitaka i izdataka, Knjigu blagajne, Knjigu ulaznih računa, Knjigu izlaznih računa, Popis imovine, Knjigu putnih naloga, Obračun plaće, Obračun ugovora o djelu, Obračun autorskog honorara.

Namjena

Seminar je namijenjen svima koji žele samostalno voditi jednostavno knjigovodstvo i izrađivati financijske izvještaje za udrugu, ali ne znaju kako ili žele nadograditi svoje postojeće znanje. Na ovom seminaru sudionici će naučiti kako samostalno voditi cjelokupno knjigovodstvo „male“ udruge, od knjiženja do izrade financijskog izvještaja.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, priručnik za vođenje jednostavnog knjigovodstva, 9 informatičkih modela za direktnu primjenu u praksi.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

Uvod

 • Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
 • Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija
 • Uvjeti za vođenje jednostavnog knjigovodstva
 • Odluka o organizaciji knjigovodstva i načinu izvještavanja
 • Obveza sastavljanja i predaje godišnjih izvještaja
 • Obveza sastavljanja i predaje izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava

Poslovne knjige „malih“ udruga (neprofitnih organizacija)

 • Knjiga primitaka i izdataka
 • Knjiga blagajne
 • Knjiga ulaznih i izlaznih računa
 • Popis dugotrajne nefinancijske imovine

Knjiga primitaka i izdataka

 • Obvezni sadržaj knjige primitaka i izdataka
 • Primjeri knjiženja u knjigu primitaka i izdataka
 • Raspoređivanje primitaka i izdataka prema strukturi iz financijskog izvještaja o primicima i izdacima

Knjiga ulaznih i izlaznih računa

 • Primjeri knjiženja u knjigu primitaka i izdataka

Knjiga blagajne

 • Blagajnički izvještaj (primjer izvještaja, primjer knjiženja u izvještaj, obvezni podaci)
 • Isplatnice (izgled isplatnice, obvezni sadržaj isplatnice)
 • Uplatnice (izgled uplatnice, obvezni sadržaj uplatnice)
 • Blagajnički maksimum
 • Specifičnosti kod isplate u gotovini (koje isplate su dozvoljene, koje isplate nisu dozvoljene)

Obveze prema zaposlenicima i drugim osobama

 • Obvezne evidencije
 • Obračun plaće
 • Obračun drugog dohotka
 • Primjer obračuna plaće
 • Primjer obračuna drugog dohotka (honorar na temelju ugovora o djelu)
 • Primjer obračuna drugog dohotka (autorski i autorski umjetnički honorar)
 • Specifičnosti isplate drugog dohotka za sportske udruge (isplata honorara za suce)
 • Kada se isplaćuje autorski honorar, a kada drugi dohodak po ugovoru o djelu
 • JOPPD obrazac

Popis imovine

 • Primjeri popisa imovine
 • Godišnji popis imovine

Izdaci za službena putovanja

 • Uvjeti za isplatu izdataka službenog putovanja
 • Službena putovanja članova, volontera i suradnika
 • Primjeri obračuna putnog naloga
 • Iskazivanje u JOPPD obrascu

Izrada financijskog izvještaja za 2015.

 • Utvrđivanje financijskog rezultata poslovanja
 • Popunjavanje financijskog izvještaja o primicima i izdacima na Obrascu: G-PR-IZ-NPF
 • Popunjavanje Izjave o neaktivnosti – Obrazac: IZJAVA-NPF
 • Popunjavanje Izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava Obrazac: PROR-POT

Vrijeme

četvrtak, 14.1.2016. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.