Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Jednostavno knjigovodstvo za udruge

Svrha seminara

Broj sudionika ograničen

Od 01.01.2015. godine nastupile su mnoge izmjene u financijskom vođenju poslovanja i financijskom izvještavanju za sve sudionike u poslovanju udruga.

Novi zakon o udrugama stupio je na snagu 01.10.2014. dok se novi Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija počinje primjenjivati od 01.01.2015.

Novim propisima obveze „malih“ udruga se povećavaju, a najvažnija nova obveza je sastavljanje i predaja financijskih izvještaja od 01.01.2015. Novim zakonom proširuje se i popis poslovnih knjiga koje je potrebno voditi: knjiga primitaka i izdataka, knjiga blagajne, knjiga ulaznih računa, knjiga izlaznih računa, popis dugotrajne imovine.

Seminar ima svrhu objasniti cjelokupno računovodstvo „malih“ udruga (udruga koje vode jednostavno knjigovodstvo) s primjerima knjiženja i vođenja poslovnih knjiga iz prakse.

Na seminaru svi polaznici dobiti će i gotove informatičke modele za direktnu primjenu na računalu kada se vrate u udrugu. Modeli uključuju: Knjigu primitaka i izdataka, Knjigu blagajne, Knjigu putnih naloga, Obračun plaće, Obračun ugovora o djelu, Obračun autorskog honorara, Popis imovine, Knjigu ulaznih računa, Knjigu izlaznih računa.

Namjena

Seminar je namijenjen svima koji žele samostalno voditi knjigovodstvo u udruzi, ali ne znaju kako ili žele nadograditi svoje postojeće znanje. Na ovom seminaru sudionici će naučiti kako samostalno voditi cjelokupno knjigovodstvo „male“ udruge. Seminar je namijenjen i onima koji su angažirali knjigovodstveni servis kako bi bolje razumjeli i kvalitetnije komunicirali s djelatnicima koji vode knjigovodstvo udruge.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, priručnik za vođenje jednostavnog knjigovodstva. Svi sudionici će dobiti 9 informatičkih modela za direktnu primjenu u praksi:knjigu primitaka i izdataka, knjigu blagajne, knjigu putnih naloga, obračun plaće, obračun ugovora o djelu, obračun autorskog honorara, popis imovine, knjigu ulaznih računa, knjigu izlaznih računa.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

Uvod

 • Novi zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
 • Uvjeti za vođenje jednostavnog knjigovodstva
 • Odluka o organizaciji knjigovodstva i načinu izvještavanja
 • Obveza sastavljanja i predaje godišnjih izvještaja
 • Obveza sastavljanja i predaje izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava

Poslovne knjige „malih“ udruga (neprofitnih organizacija)

 • Knjiga primitaka i izdataka
 • Knjiga blagajne
 • Knjiga ulaznih i izlaznih računa
 • Popis dugotrajne nefinancijske imovine

Knjiga primitaka i izdataka

 • Obvezni sadržaj knjige primitaka i izdataka
 • Primjeri knjiženja u knjigu primitaka i izdataka

Knjiga ulaznih i izlaznih računa

 • Primjeri knjiženja u knjigu primitaka i izdataka

Knjiga blagajne

 • Blagajnički izvještaj (primjer izvještaja, primjer knjiženja u izvještaj, obvezni podaci)
 • Isplatnice (izgled isplatnice, obvezni sadržaj isplatnice)
 • Uplatnice (izgled uplatnice, obvezni sadržaj uplatnice)
 • Blagajnički maksimum
 • Specifičnosti kod isplate u gotovini (koje isplate su dozvoljene, koje isplate nisu dozvoljene)

Obveze prema zaposlenicima i drugim osobama

 • Obvezne evidencije
 • Obračun plaće
 • Obračun drugog dohotka
 • Primjer obračuna plaće
 • Primjer obračuna drugog dohotka (honorar na temelju ugovora o djelu)
 • Primjer obračuna drugog dohotka (autorski i autorski umjetnički honorar)
 • Specifičnosti isplate drugog dohotka za sportske udruge (isplata honorara za suce)
 • Kada se isplaćuje autorski honorar, a kada drugi dohodak po ugovoru o djelu?
 • JOPPD obrazac

Popis imovine

 • Primjeri popisa imovine
 • Godišnji popis imovine

Izdaci za službena putovanja

 • Uvjeti za isplatu izdataka službenog putovanja
 • Službena putovanja članova, volontera i suradnika
 • Primjeri obračuna putnog naloga
 • Iskazivanje u JOPPD obrascu

Dodatne informacije za kraj seminara:

 • Novi zakon o udrugama (Što je novo, Izrada novog statuta do 01.10.2015.)

Vrijeme

utorak, 2.6.2015. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.