Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Javna nabava za ponuditelje i naručitelje - izrada ponude, izvršenje ugovora o javnoj nabavi, sklapanje dodatka osnovnom ugovoru i pravna zaštita

Svrha seminara

Upoznati sudionike seminara s odredbama Zakona o javnoj nabavi, podzakonskih propisa, pravila struke i posebnih propisa s naglaskom na odredbe koje se odnose na njihovo sudjelovanje u postupcima javne nabave te načinom kako ih pravilno primijeniti, s ciljem dobivanja ugovora o javnoj nabavi roba, radova i/ili usluga te zaštite njihovih prava u postupcima javne nabave. Kako pravilno izraditi ponudu i pravodobno je dostaviti te način dostave dokaza sposobnosti i ostalih dokumenata? Koji su razlozi isključenja ponuditelja iz postupka te razlozi odbijanja ponude? Upoznati sudionike s njihovim pravima sudjelovanja u  pojedinoj fazi  postupka javne nabave. Kako se mora izvršavati ugovor o javnoj nabavi. Što su to bitne izmjene ugovora o javnoj nabavi? Izvršenje ugovora o javnoj nabavi s posebnim osvrtom na izvršenje dodatnih radova i/ili pružanje dodatnih usluga i/ili isporuku dodatnih roba koje nisu predmet osnovnog ugovora o javnoj nabavi na primjerima iz prakse predavača . Kada se može, a kada ne može sklopiti ugovor o izvršenju dodatnih radova i/ili pružanju dodatnih usluga i/ili isporuci dodatnih roba koje nisu predmet osnovnog ugovora o javnoj nabavi temeljem provedenog postupka javne nabave propisanog Zakonom? Kako sklopiti  ugovor o dodatnim javnim radovima i ugovora o dodatnim javnim uslugama temeljem pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave na primjerima iz prakse predavača, s lošim primjerima sklapanja dodatka osnovnom ugovoru o javnoj nabavi temeljem pregovaračkog postupka protivno odredbama Zakona, što za posljedicu ima počinjenje prekršaja, sa glavnim odredbama pravne zaštita. Kako kao ponuditelji mogu zaštiti svoj pravni interes za sklapanje dobrog ugovora o javnoj nabavi? 

Namjena

Seminar/radionica je namijenjen svim zainteresiranim gospodarskim subjektima – fizičkim i pravnim osobama koje na tržištu nude izvođenje radova, isporuku roba ili pružanje usluga i žele sklopiti dobar ugovor o javnoj nabavi i/ili dodatak osnovnom ugovoru sukladno Zakonu. Seminar je namijenjen i javnim i sektorskim naručiteljima koji žele proaktivno rješavati probleme nabave nepredviđenih, manje / više radova, dodatnih radova, usluga i/ili dodatnih roba tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi.

Način realizacije

Prezentacija, praktični primjeri, interaktivna komunikacija po principu pitanje/odgovor s primjerima iz prakse.

Raspored seminara

I dio od 09:00 – 13:00 (pauza 15 min.)
od 13:00 do 14:00 pauza
II dio od 14:00 - 16: 30 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

Ponuda:

 • Sadržaj i način izrade ponude
 • Dostava, zaprimanje i otvaranje  
 • Dostava dokaza  sposobnosti i ostalih dokumenata
 • Rokovi za dostavu  
 • Otvaranje  
 • Pregled  i ocjena, pojašnjenje i upotpunjavanje
 • Isključenje ponuditelja i odbijanje ponude
 • Odluka o odabiru i poništenju
 • Uvid u ponude i poslovna tajna

Izvršenje ugovora o javnoj nabavi:

 •  Izvršenje ugovora o javnim radovima, ugovora o javnim uslugama i ugovora o javnoj nabavi robe – studija slučaja – primjeri iz prakse predavača – sklapanje ugovora o dodatnim radovima, ugovora o dodatnim javnim uslugama temeljem pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave 

        Pravna zaštita

 • Izjavljivanje žalbe
 • Rokovi za izjavljivanje žalbe
 • Ovlasti Državne komisije i bitne povrede
 • Postupanje naručitelja u vezi sa žalbom
 • Zahtjev za odobrenjem nastavka postupka javne nabave i /ili sklapanja ugovora o javnoj nabavi i prijedlog za određivanjem privremene mjere
 • Poništenje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma i novčane kazne
 • Odlučivanje i dostava odluka
 • Naknade za pokretanje žalbenog postupka i troškovi žalbenog postupka

Vrijeme

ponedjeljak, 27.5.2013. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uključen PDV.