Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Javna nabava uredskog materijala i pribora, te materijala za čišćenje i higijenu

Predavač

Mirjana Čusek-Slunjski

Svrha seminara

Broj polaznika je ograničen kako bi se što kvalitetnije provodio praktičan rad.

Mapa znanja ima ovlaštenje za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave izdano od Ministarstva gospodarstva.

U postupku kreiranja dokumentacije za nadmetanje naručitelji se trebaju detaljno upoznati s predmetom nabave i prethodno ispitati tržište. Svaka nabava je specifična i zahtjeva koordinaciju više osoba i/ili odjela u organizacijama naručitelja. Neovisno o tome spada li nabava uredskog materijala i pribora te, materijala za čišćenje i higijenu u postupke bagatelne ili nabave male odnosno velike vrijednosti, naručitelji trebaju pripremiti dokumentaciju, odrediti količine, izraditi troškovnik i provesti zakoniti postupak. Prvi problem koji se može javiti je planiranje ove nabave. Predmet nabave potrebno je odrediti tako da predstavlja njegovu tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu i/ili drugu cjelinu. Naručitelj može podijeliti predmet nabave na grupe na temelju objektivnih kriterija, primjerice prema vrsti, svojstvima, namjenu mjestu i/ili vremenu ispunjenja. Nabavu treba planirati na način koji omogućuje provođenje učinkovite i ekonomične javne nabave. Hoće li nabava uredskog materijala i pribora te materijala za čišćenje i higijenu biti jedan predmet nabave ili više manjih predmeta nabave ovisi o odluci i potrebama naručitelja. Pritom treba imati na umu da je „cjepkanje“ predmeta nabave protivno Zakonu o javnoj nabavi te da je za takvo postupanje predviđena i prekršajna odgovornost. Naravno, objedinjavanje u 1 postupak ili podjela na više grupa nije uvijek potrebna, te se nabava uredskog materijala i pribora te, materijala za čišćenje i higijenu može provoditi kao bagatelna nabava. Navedeno ovisi o procjeni naručitelja koja mora biti temeljena na povijesnim podacima iz računovodstva i njegovim stvarnim procjenama potreba u budućem razdoblju. Kod izrade dokumentacije za nadmetanje naručitelji trebaju odrediti uvjete i dokaze sposobnosti te odrediti tehničke zahtjeve i uvjete koji osiguravaju kupnju kvalitetnih proizvoda. Bez detaljnog opisa predmeta nabave i propisivanja normi osiguranja kvalitete naručitelji se izlažu riziku kupnje jeftinog i nekvalitetnog proizvoda. Također se postavlja pitanje kako definirati količine kod ovih nabava. Mogu se odrediti okvirne količine, sklopiti okvirni sporazumi te tako naručitelji kupuju samo onu robu koja im u tekućem poslovanju zaista i treba. Za odabir ponude naručitelji imaju opciju odrediti kao kriterij za odabir ponude, kriterij ekonomski najpovoljnije ponude. Za izradu tog modela potrebno je odlučiti hoće li se kriterij odrediti kao apsolutni ili relativni model. Model je potrebno „testirati“ tj. napraviti njegovu simulaciju kako bi se naručitelji prije objave postupka uvjerili da postavljeni kriterij postiže svoju svrhu, a to je dobivanje najbolje vrijednosti za novac. U nabavi uredskog materijala i pribora te, te materijala za čišćenje i higijenu naručitelji imaju mogućnost uvesti „zelene“ kriterije te tako oplemeniti svoju nabavu dodatnom vrijednošću.

Seminar ima svrhu educirati osobe koje se u svom radnom okruženju susreću s potrebom nabavljanja uredskog materijala i pribora te,  materijala za čišćenje i higijenu. Cilj seminara je kroz primjere u praksi i kroz interakciju s polaznicima na sažet i razumljiv način dati prikaz ključnih koraka u nabavama uredskog materijala i pribora te, materijala za čišćenje i higijenu. Počevši od planiranja ove nabave pa sve do sklapanja ugovora, polaznici će imati priliku upoznati se s različitim rješenjima kojima se mogu poslužiti i vidjeti kako se ova nabava može isplanirati i unijeti u plan nabave. Raspravit će se način određivanja količina i izrada troškovnika te uvjeta i dokaza sposobnosti ponuditelja. Kroz praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave dat će se primjeri najčešćih pogrešaka u nabavama uredskog materijala i pribora te, materijala za čišćenje i higijenu s ciljem prevencije budućih pogrešnih postupanja u nabavama ovog tipa. 

Namjena

Seminar je namijenjen predstavnicima javnih naručitelja i sektorskih naručitelja (zaposleni u državnim tijelima - ministarstvima, državnim uredima, jedinicama lokalne samouprave, ustanovama, državnim poduzećima i sl.), kao i velikim gospodarskim subjektima te srednjim i malim poduzetnicima. Mapa znanja ima ovlaštenje za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave izdano od Ministarstva gospodarstva. Evidencijski broj ovog programa u Popisu programa usavršavanja iz područja javne nabave je: 2016-0159.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, prikaz određenih odredbi Zakona, upute za praktičnu primjenu.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:30 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

  • Kako odrediti CPV oznake, opisati predmet nabave i kreirati tehničke specifikacije za nabavu uredskog materijala i pribora te materijala za čišćenje i higijenu
  • Koje postupke i načine nabave naručitelji imaju na raspolaganju za nabavu uredskog materijala i pribora te materijala za čišćenje i higijenu
  • Mogućnosti koje pružaju okvirni sporazumi i nabava po grupama
  • Uvjeti i dokazi sposobnosti u nabavi uredskog materijala i pribora te materijala za čišćenje i higijenu
  • Norme osiguranja kvalitete, norme za upravljanje okolišem i zeleni kriteriji u nabavi uredskog materijala i pribora te materijala za čišćenje i higijenu
  • Najbolja vrijednost za novac: kriterij ekonomski najpovoljnije ponude
  • Kako sastaviti kvalitetan ugovor o isporuci uredskog materijala i pribora te materijala za čišćenje i higijenu
  • Važnost praćenja realizacije ugovora
  • Pregled prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u nabavama uredskog materijala i pribora te materijala za čišćenje i higijenu

Vrijeme

četvrtak, 15.9.2016. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV. Za sve sudionike seminara osigurana je hrana, piće, radni materijali i uvjerenje.