Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Javna nabava: Pravna priroda ugovora, okvirni sporazumi, tijek postupka i komunikacija u javnoj nabavi

Svrha seminara

I Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi

• Upoznati sudionike seminara s odredbama novog Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11) i Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, br. 35/05 i 41/08) u pogledu sklapanja okvirnih sporazuma i ugovora o javnoj nabavi.
• Kako u skladu s odredbama novog Zakona pravilno sklopiti ugovor;  koje su granice izmjene ugovora; kako se zaštiti od neizvršavanja ugovornih obveza odabranog ponuditelja.
• Upoznati sudionike seminara sa pravnom zaštitom koja postoji nakon ugovaranja; koje su posljedice poništenja ugo vora, odnosno okvirnog sporazuma, odnosno njegova dijela.

II Primjena Zakona o obveznim odnosima na ugovore o javnim nabavama

• Upoznavanje sudionika seminara s različitim aspektima primjene Zakona o obveznim odnosima na pravne odnose između javnih i sektorskih naručitelja s jedne strane i ponuditelja s druge strane
• Upoznavanje sudionika s pravnom prirodom ugovora o javnoj nabavi. Iako je na prvi pogled riječ o pravnoteorijskoj temi, određivanje pravne naravi ugovora o javnoj nabavi važno je zbog mnogih praktičnih razloga (npr. određivanja nadležnosti za rješavanje sporova, određivanje vrste postupka u kojem se rješavaju sporovi, odlučivanje o dopuštenosti ugovaranja različitih sadržaja)
• Upoznavanje sudionika s pravilima Zakona o obveznim odnosima koja se primjenjuju u stadijima koji prethode sklapanju ugovora
• Upoznavanje sudionika s problematikom trenutka sklapanja (perfekcije) ugovora o javnoj nabavi, te pravnim posljedicama koje nastaju nakon što je ugovor o javnoj nabavi sklopljen
• Upoznavanje sudionika s novostima u vezi s primjenom Zakona o obveznim odnosima nakon stupanja na snagu novog Zakona o javnim nabavama

III Tijek postupka javne nabave

• Upoznati sudionike s novinama u provođenju postupaka javne nabave s posebnim osvrtom na otvoreni postupak, ograničeni postupak te pregovarački postupak javne nabave


IV Komunikacija u postupku javne nabave

• Upoznati  sudionike seminara sa pravilima formalne i neformalne komunikacije prije i tijekom postupka javne nabave te ih potaknuti i motivirati na međusobnu komunikaciju u cilju postizanja najoptimalnijih javnonabavnih rješenja i strategija
 

Namjena

Seminar / radionica je namijenjen svim zainteresiranim osobama koje rade ili žele raditi na poslovima javne nabave u javnim ili sektorskim naručiteljima odnosno svim gospodarskim subjektima – fizičkim i pravnim osobama koji na tržištu nabavljaju ili nude izvođenje radova, isporuku robe ili pružanje usluga.

Način realizacije

Prezentacija, praktični primjeri, interaktivna komunikacija po principu pitanje/odgovor iz neposredne prakse.

Raspored seminara

Kava dobrodošlice

I.dio: 9:00 – 13:00 (pauza za kavu 15 min)

od 13:00 do 14:00 ručak

II.dio: 14:00 – 16:30 (pauza za kavu 15 min)

 

Iz programa seminara

I Okvirni sporazumi i ugovori u javnoj nabavi

 • Nastanak okvirnog sporazuma i ugovora o javnoj nabavi
 • Vrste okvirnih sporazuma
 • Način sklapanja ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma
 • Bitni elementi ugovora o javnoj nabavi
 • Izmjene ugovora o javnoj nabavi
 • Jamstva i ugovorne kazne
 • Pravni lijekovi nakon sklapanja ugovora o javnoj nabav 

II Primjena Zakona o obveznim odnosima na ugovore o javnim nabavama

 • Pravna priroda ugovora o javnoj nabavi
 • Predugovorne obveze i sklapanje ugovora o javnoj nabavi
 • Nevaljanost ugovora o javnoj nabavi
 • Prestanak ugovora o javnoj nabavi
 • Ugovori o javnoj nabavi i odgovornost za štetu
 • Drugi obveznopravni instituti i ugovori o javnoj nabavi (ugovorne kazne, jamstva, garancije)

III Dijagram tijeka postupaka javne nabave

 • Otvoreni postupak javne nabave
 • Ograničeni postupak javne nabave
 • Pregovarački postupak javne nabave s prethodnom objavom
 • Pregovarčki postupak javne nabave bez prethodne objave

IV Komunikacija u postupku javne nabave

 • Što je komunikacija
 • Načini komunikacije
 • Očuvanje integriteta i povjerljivosti informacija
 • Elektronička komunikacijska sredstva

Vrijeme

četvrtak, 26.4.2012. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1490,00 HRK
U cijenu je uračunat ručak, napici, pisani materijali, uvjerenje i parking. U cijenu nije uračunat PDV.