Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Javna nabava: Praktična primjena Okvirnih sporazuma i središnje javne nabave

Svrha seminara

Mapa znanja ima ovlaštenje za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave izdano od Ministarstva gospodarstva.

Svrha seminara je na primjerima iz prakse i kroz interakciju s polaznicima na sažet i razumljiv način dati prikaz praktične primjene Okvirnih sporazuma i središnje javne nabave, njihovih prednosti i nedostataka koji se javljaju kao rezultat pripreme i provedbe postupaka javne nabave sa svrhom sklapanja okvirnih sporazuma, odnosno kod provođenja središnje javne nabave putem središnjeg tijela.

Svrha je prikazati zašto se kao naručitelj odlučiti za pripremu postupka javne nabave koji rezultira okvirnim sporazumom, odnosno, zašto se odlučiti za središnju javnu nabavu. Ovakvim odabirom naručitelj primjenjuje načelo dobrog gospodara i pruža svima jednake mogućnosti (gospodarskim subjektima), te bira optimalnu tržišnu ponudu uz ostvarenje najbolje vrijednosti za novac.

Nakon više od šest godina primjene može se konstatirati da je institut okvirnog sporazuma, unatoč određenim poteškoćama u primjeni, zaživio u praksi i da se sve više primjenjuje. Njegova sve šira primjena u praksi od strane naručitelja, javnih i sektorskih, ne iznenađuje, s obzirom na sve prednosti koje donosi za naručitelje i gospodarske subjekte koji su strane okvirnog sporazuma.

Sklapanjem okvirnih sporazuma, naručitelj osigurava višegodišnju nabavu roba, radova i usluga, rezultira financijskim uštedama zbog nabave objedinjenih količina za više godina, smanjuje troškove provedbe postupaka javne nabave, smanjuje administrativno opterećenje, a gospodarskim subjektima- ponuditeljima uključenim u okvirne sporazume predstavlja u pravilu osiguran posao kroz razdoblje na koje je sklopljen okvirni sporazum, planiranje  poslovanja, investicija, prihoda i rashoda.

Razvojem i uspostavljanjem učinkovitog sustava središnje javne nabave kroz razvoj suvremene javno nabavne funkcije uz odgovornost prema poreznim obveznicima, državnom proračunu, sudionicima u središnjoj nabavi, te svim  gospodarskim subjektima uključenim u javno-nabavno okruženje postiže se cilj ostvarivanja ušteda u javnoj potrošnji, vodeći pri tom računa o optimalnom odnosu kvalitete i cijene nabavljenih roba, radova i usluga, uvažavanju ekoloških i socijalno prihvatljivih načela održive nabave, te poticanju malog i srednjeg poduzetništva. 

Namjena

Seminar je namijenjen obveznicima primjene Zakona o javnoj nabavi, predstavnicima javnih naručitelja i sektorskih naručitelja (zaposlenima u državnim tijelima - ministarstvima, državnim uredima, jedinicama lokalne samouprave, ustanovama, državnim poduzećima i sl.), kao i velikim gospodarskim subjektima te srednjim i malim poduzetnicima, odnosno ponuditeljima.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, prikaz određenih odredbi Zakona, primjera dokumentacije za nadmetanje, upute za praktičnu primjenu znanja i vještina. Evidencijski broj ovog programa u Popisu programa usavršavanja iz područja javne nabave je: 2015-0136.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

I Primjena Okvirnog sporazuma

 • Okvirni sporazum se sve češće koristi prilikom nabava koje se ponavljaju u određenom vremenskom razdoblju
 • Za koje predmete nabave se primjenjuje okvirni sporazum kao način nabave?
 • Prednosti primjene okvirnih sporazuma.
 • Kada ga primijeniti?
 • Koji tip okvirnog sporazuma odabrati za pojedini predmet nabave?
 • Određivanje količine predmeta nabave ovisno o tipu okvirnog sporazuma
 • Koji su bitni, koji nebitni elementi okvirnog sporazuma?
 • Jamstvo za ozbiljnost ponude i jamstvo za izvršavanje okvirnog sporazuma
 • Koje su najčešće nepravilnosti?
 • Kako pratiti izvršenje ugovora sklopljenih temeljem okvirnog sporazuma?
 • Što poduzeti ako se za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma dogode određene promjene prilikom izvršavanja ugovora?

II Središnja javna nabava

 • Zakonodavni okvir, osvrt na dosadašnju praksu
 • Razlozi, pretpostavke i specifičnosti provođenja središnje javne nabave
 • SWOT analiza (snaga, slabosti, prilike i prijetnje)
 • Sporazum, modeli središnje javne nabave
 • Pripremne radnje i aktivnosti naručitelja od ispitivanja tržišta, odabira primjenjivih nabavnih kategorija do izrade kvalitetne dokumentacije za nadmetanje središnje javne nabave
 • Prijedlog okvirnog sporazuma kao sastavnog djela  dokumentacije za nadmetanje središnje nabave
 • Praćenje realizacije središnje nabave
 • Sustavom središnje javne nabave omogućuje se ostvarivanje niza gospodarskih i društvenih koristi u javnom i privatnom sektoru: unaprjeđenje upravljanja javnim financijama, poticanje tržišnog natjecanja, sprečavanje korupcije i kriminala, očuvanje okoliša
 • Od središnjeg tijela očekuje se postizanje: dodatnih ušteda, smanjenje administrativnog opterećenja, profesionalizacija i specijalizacija u provođenju postupaka javne nabave, standardizacija roba i usluga, modernizacija optimiziranjem procesa nabave kroz uvođenje IT procesa i elektroničkih oblika javne nabave.

Vrijeme

četvrtak, 2.7.2015. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1290,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.