Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Javna nabava: Plan nabave, Jednostavna nabava, ESPD, Troškovnik, e-Žalba, Praksa DKOM-a

Predavač

Loreta Zdrilić

Svrha seminara

Broj polaznika je ograničen kako bi se što kvalitetnije provodio praktičan rad.

Tvrtka Mapa znanja d.o.o. ovlaštena je od Ministarstva gospodarstva za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave. Evidencijski broj ovog programa u Popisu programa usavršavanja iz područja javne nabave je: 2019-0342.

Kako bi postupci jednostavne/javne nabave imali uspješan ishod, između ostalog, potrebno je osmišljeno planiranje, upravljanje i kontrola provedbe postupka nabave pa se u tu svrhu izrađuje plan nabave koji možemo promatrati kao godišnji plan naručitelja u kojem su transparentno iskazane potrebe za nabavom robe, radova ili usluga u proračunskoj/poslovnoj godini i kao postupak planiranja pojedinačne nabave. Na seminaru će se prikazati ogledni primjer plana nabave i izmjena u planu nabave kroz platformu EOJN-a te plan nabave s praktičnim primjerom jednostavne nabave. Također će se obraditi pravila i načini provedbe jednostavne nabave u cilju jednostavnijeg i bržeg provođenja navedene vrste nabave s osvrtom na opći akt naručitelja, a također kroz pripremu i provedbu, prikupljanje, otvaranje, pregled i ocjenu ponuda.

Iako je već duže u praksi, nerijetko se eESPD i dalje neispravno priprema, popunjava i dostavlja.  U svrhu poboljšanja korištenja navedenog obrasca provesti će se simulacija kreiranja e-ESPD zahtjeva kroz platformu EOJN-a za naručitelje te kreiranja e-ESPD odgovora za ponuditelje/natjecatelje. Između ostalog, svrha seminara je prikazati najčešće greške ponuditelja prilikom predaje ponude i ispunjavanja ESPD obrasca u vidu kvalitativnih kriterija za odabir gospodarskog subjekta a naručiteljima dati upute za pojašnjenje eESPD-a u okviru onog što se može pojasniti i na koji način te kada od ponuditelja zatražiti novi ESPD.

S obzirom da je Troškovnik kao sastavni dio Ponude, moglo bi se reći, jedan od najbitnijh elemenata, pristupiti će mu se holistički. Od njegova sadržaja i pripreme kroz najčešće pogreške naručitelja, popunjavanja troškovnika kroz najčešće pogreške ponuditelja te najčešćih pogrešaka u fazi pregleda i ocjene troškovnika, kako i na koji naćin iste ispraviti.

Određene točke iz programa seminara bit će popraćene primjenom u praksi i primjerima iz prakse DKOM-a.

Namjena

Seminar je namijenjen stručnjacima javne nabave, osobama koje sudjeluju u procesu javne nabave, predstavnicima javnih naručitelja i sektorskih naručitelja (zaposleni u državnim tijelima - ministarstvima, državnim uredima, jedinicama lokalne samouporave, ustanovama, državnim poduzećima i sl.) Ovaj Program usavršavanja relevantan je i za osobe s certifikatom u području javne nabave jer ga je odobrilo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprava za politiku javne nabave. Pohađanjem Programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave. Po završetku programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju programa usavršavanja te za isti ostvaruju 8 bodova.

Način realizacije

Predavanje s PPT prezentacijom i primjeri iz prakse.

Iz programa seminara

I. Planiranje javne nabave, izrada plana nabave i ažuriranje plana nabave

 • Pravilnik o izradi plana nabave i registru ugovora
 • Izrada, izmjena i objava na EOJN RH plana nabave prema novima podzakonskim  propisima
  • Ogledni primjer plana nabave i izmjena u planu nabave
  • Plan nabave s praktičnim primjerom jednostavne nabave

II. Jednostavna nabava

 • Opći akt naručitelja
 • Priprema i provedba
 • Prikupljanje, otvaranje, pregled i ocjena ponuda

III. Elektronički ESPD obrazac 

 • Ispunjavanje ESPD obrasca
  • Kvalitativni kriteriji za odabir gospodarskog subjekta s praktičnom primjenom ESPD obrasca  + Primjeri iz prakse DKOM-a
 • e ESPD u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH – primjena u praksi
  • Kreiranje e-ESPD zahtjeva – naručitelji
  • Kreiranje e-ESPD odgovora – ponuditelji/natjecatelji

IV. Troškovnik

 • Najčešće pogreške Naručitelja u pripremi troškovnika
 • Najčešće pogreške Ponuditelja u popunjavanju troškovnika
 • Pregled i ocjena troškovnika

V. e-Žalba

VI. Praksa DKOM-a

Vrijeme

srijeda, 30.10.2019. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.