Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Javna nabava: Plan nabave i Registar ugovora prema ZJN 2016 i Pravilniku; Analiza tržišta i prethodno savjetovanje; ESPD obrazac

Predavač

Loreta Zdrilić

Svrha seminara

Po završetku programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju programa usavršavanja te za isti ostvaruju 8 bodova.

Tvrtka Mapa znanja d.o.o. ovlaštena je od Ministarstva gospodarstva za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave. Evidencijski broj ovog programa u Popisu programa usavršavanja iz područja javne nabave je: 2018-0368.

Za uspješnost postupaka javne nabave potrebno je osmišljeno planiranje, upravljanje i kontrola provedbe postupka javne nabave. Plan nabave možemo promatrati kao godišnji plan naručitelja u kojem su transparentno iskazane potrebe za nabavom robe, radova ili usluga u proračunskoj/poslovnoj godini i kao postupak planiranja pojedinačne nabave.

Da bi započeli planiranje nabave potrebno je utvrditi stvarne potrebe i definirati predmet nabave. Svaka nabava mora biti usklađena s proračunom/financijskim planom u kojem se planiraju sredstava za realizaciju nabave.

Nakon potpisivanja ugovora/OS Naručitelj ustrojava registar istih te u njega upisuje određene predmete nabave. Na seminaru će se obraditi ustrojavanje, ažuriranje i objava registra ugovora.

Svrha seminara je, također, ukazati na važnost samog istraživanja tržišta odnosno prethodne analize tržišta i prethodnog savjetovanja u cilju jačanja osnovnih načela javne nabave, osobito načela jednakog tretmana i načela transparentnosti, te pripreme kvalitetnih troškovnika za provođenje postupaka.

Na seminaru će se provesti simulacija kreiranja e-ESPD zahtjeva kroz platformu EOJN-a za naručitelje te kreiranja e-ESPD odgovora za ponuditelje/natjecatelje. Između ostalog, svrha seminara je prikazati najčešće greške ponuditelja prilikom predaje ponude i ispunjavanja ESPD obrasca u vidu osnova za isključenje te kriterija za odabir gospodarskog subjekta a naručiteljima dati upute u kojoj fazi postupka javne nabave koristiti razne institute iz ZJN 2016.

Određene točke iz programa seminara bit će popraćene primjenom u praksi i primjerima iz prakse DKOM-a.

Namjena

Seminar je namijenjen stručnjacima javne nabave, osobama koje sudjeluju u procesu javne nabave, predstavnicima javnih naručitelja i sektorskih naručitelja (zaposlenima u državnim tijelima - ministarstvima, državnim uredima, jedinicama lokalne samouprave, ustanovama, državnim poduzećima i sl.) Ovaj Program usavršavanja relevantan je i za osobe s certifikatom u području javne nabave jer ga je odobrilo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprava za politiku javne nabave. Pohađanjem Programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave. Po završetku programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju programa usavršavanja te za isti ostvaruju 8 bodova.

Način realizacije

Predavanje s PPT prezentacijom i primjeri iz prakse.

Iz programa seminara

Planiranje javne nabave, izrada plana nabave i ažuriranje plana nabave

 • Pravilnik o izradi plana nabave i registru ugovora
 • Izrada, izmjena i objava na EOJN RH plana nabave prema novim podzakonskim propisima
  • Ogledni primjer plana nabave i izmjena u planu nabave
  • Plan nabave s praktičnim primjerom jednostavne nabave

Registar ugovora – ažuriranje i usklađivanje s Planom nabave

 • Ustrojavanje, ažuriranje i objave registra ugovora
 • Izrada i dopunjavanje Registra ugovora na EOJN RH
  • Ogledni primjeri registra ugovora i ažuriranja na EOJN
  • Registar ugovora za jednostavnu nabavu

Analiza tržišta i prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

 • Priprema i javna objava nacrta dokumentacije o nabavi
 • Pregled objavljenih prethodnih savjetovanja i slanje primjedbi ili prijedloga naručitelju
 • Priprema i javna objava izvješća o izvršenom prethodnom savjetovanju

Elektronički ESPD obrazac

 • Ispunjavanje ESPD obrasca
  • Osnove za isključenje s praktičnom primjenom ESPD obrasca
  • Primjeri iz prakse DKOM-a za osnove za isključenje
  • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) s praktičnom primjenom ESPD obrasca
  • Primjeri iz prakse DKOM-a za kriterije za odabir gospodarskog subjekta
 • e ESPD u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH – primjena u praksi
  • Kreiranje e-ESPD zahtjeva – naručitelji
  • Kreiranje e-ESPD odgovora – ponuditelji/natjecatelji

Vrijeme

četvrtak, 17.1.2019. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.