Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Javna nabava: Način dokazivanja uvjeta sposobnosti, Oslanjanje, zajednica i podugovaranje, Jamstvo za ozbiljnost ponude

Predavač

Loreta Zdrilić

Svrha seminara

Po završetku programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju programa usavršavanja te za isti ostvaruju 8 bodova.

Tvrtka Mapa znanja d.o.o. ovlaštena je od Ministarstva gospodarstva za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave. Evidencijski broj ovog programa u Popisu programa usavršavanja iz područja javne nabave je: 2018-0386.

U svrhu utvrđivanja sposobnosti ponuditelja za izvršenje ugovora, Ponuditelji/Zajednice gospodarskih subjekata dužni su u svojoj ponudi priložiti dokaze kojima dokazuju svoju: sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti; ekonomsku i financijsku sposobnost; tehničku i stručnu sposobnost. Seminarom će se definirati isti te obraditi kroz primjere iz prakse Naručitelja koja će biti popraćena i praksom Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

S obzirom na novo zakonodavno uređenje institut oslanjanja na sposobnost drugih subjekata ima značajne izmjene pa tako npr. više nije dovoljno samo priložiti tuđi dokaz sposobnosti i izjavu kojom se resurs daje na ustupanje, već subjekti na čiju se sposobnost oslanja, u nekim slučajevima, trebaju sudjelovati u izvršavanju ugovora, biti solidarno odgovorni te se u odnosu na njih treba dokazivati ne postojanje obveznih osnova za isključenje.

Osim navedenim primjerom, seminarom će se, također, dati odgovori na koji način naručitelji mogu u postupku javne nabave od ponuditelja tražiti dokazivanje profesionalne, ekonomske i financijske sposobnosti te tehničke i stručne sposobnosti. Na isti način će se obraditi podnošenje ponuda od strane zajednice ponuditelja ali i institut podugovaratelja.

Što se tiče jamstva za ozbiljnost ponude kao instrumenta osiguranja naručitelja na seminaru će se dobiti odgovori na koji način će ga naručitelj ispravno definirati i kako prepoznati pogreške u zaprimljenim jamstvima te u kojoj fazi pregleda i ocjene ponuda, odnosno kroz koji institut treba zatražiti pojašnjenje i upotpunjavanje nepotpunog ili krivo popunjenog jamstva dok će, s druge strane, ponuditelji dobiti uvid u najčešće pogreške prilikom popunjavanja i dostavljanja istog.

Namjena

Seminar je namijenjen stručnjacima javne nabave, osobama koje sudjeluju u procesu javne nabave, predstavnicima javnih naručitelja i sektorskih naručitelja (zaposleni u državnim tijelima - ministarstvima, državnim uredima, jedinicama lokalne samouporave, ustanovama, državnim poduzećima i sl.) Ovaj Program usavršavanja relevantan je i za osobe s certifikatom u području javne nabave jer ga je odobrilo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprava za politiku javne nabave. Pohađanjem Programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave. Po završetku programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju programa usavršavanja te za isti ostvaruju 8 bodova.

Način realizacije

Predavanje s PPT prezentacijom i primjeri iz prakse.

Iz programa seminara

I. Kriteriji za odabir (uvjeti sposobnosti) gospodarskog subjekta i način dokazivanja  

 • Uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne sposobnosti – primjeri iz prakse
 • Ekonomska i financijska sposobnost – primjeri iz prakse
 • Tehnička i stručna sposobnost – primjeri iz prakse
 • Praksa DKOM-a

II. Mogućnost sudjelovanja gospodarskih subjekata

 • Oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata
 • Podnošenje ponude od strane zajednice ponuditelja
 • Podugovaratelj
 • Praksa DKOM-a

III. Dijelovi ponude koji se dostavljaju izvan EOJN-a kroz praksu DKOM-a

 • Jamstvo za ozbiljnost ponude
 • Primjena Jamstva u praksi kroz institut 293. ZJN 2016
 • Praksa DKOM-a

Vrijeme

četvrtak, 21.2.2019. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.