Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Javna nabava: Nabava građevinskih radova s osvrtom na FIDIC pravila

Svrha seminara

Novi datum održavanja seminara: 16.3.2017.

 

Svrha seminara je educirati polaznike o načinu organizacije i vođenju javne nabave građevinskih radova. Na primjerima iz prakse i kroz interakciju s polaznicima na sažet i razumljiv način predstavit će se aktivnosti i koraci uspješnog planiranja postupka javne nabave građevinskih radova i dati prikaz  potencijalnih rizika koji se mogu pojaviti u pripremi i provedbi postupaka. Obradit će se i rizici koji se mogu javiti i u fazama realizacije ugovora (dodatni i novi radovi). Relevantne informacije i znanje o potencijalnim rizicima kod izrade dokumentacije za nadmetanje u građevinskim radovima zasigurno smanjuju mogućnost nezakonitih postupaka javne nabave i podižu razinu profesionalnosti osoba uključenih u postupak javne nabave građevinskih radova.

Zakon o javnoj nabavi u članku 2. točka 24. daje definiciju ugovora o javnim radovima. Ugovori o javnim radovima su ugovori o javnoj nabavi čiji je predmet 1. ili izvođenje radova, ili projektiranje i izvođenje radova, koji se odnose na jednu ili više djelatnosti navedenih u Dodatku I. Zakona o javnoj nabavi, ili 2. posao ili realizacija bilo kakvim sredstvima posla koji odgovara zahtjevima što ih je naveo naručitelj. Pojam „posao“ znači rezultat gradnje ili građevinskih radova uzetih u cjelini koji je sam po sebi dovoljan da ispuni gospodarsku ili tehničku funkciju. Nabava građevinskih radova zahtijeva kompleksan pristup zadatku i suradnju stručnjaka različitog profila. Kada se pred certificirane osobe u području javne nabave stavi zadatak nabave građevinskih radova potrebno je detektirati koje sve struke treba uključiti u izradu dokumentacije za nadmetanje. Bez suradnje s građevinskom strukom gotovo je nemoguće zamisliti kreiranje kvalitetnog troškovnika. No, građevinska struka često nema dovoljno specifičnih znanja o javnoj nabavi što dovodi do rizika nezakonitih stavaka troškovnika. Takvi troškovnici mogu rezultirati žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave. Postupak se zaustavlja i planirani rokovi za provedbu javne nabave na taj se način produžuju. Ako utvrdi nepravilnost i nezakonitost na strani naručitelja Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave odredit će naručitelju i obvezu plaćanja naknade za pokretanje žalbenog postupka. Osim rizika plaćanja ove naknade, naručitelj se zbog proteka vremena može naći i u situaciji da mu je zbog nezakonite dokumentacije ugrožena cjelokupna financijska konstrukcija. Ključ uspjeha ovakvih nabava su specifična znanja na koje certificirane osobe u području javne nabave trebaju upozoriti sve stručnjake uključene u izradu dokumentacije za nadmetanje i troškovnike.

Kao članica Europske unije, Hrvatska je stekla pravo korištenja kohezijskih i strukturnih fondova za sufinanciranje infrastrukturnih projekata. U tom kontekstu moguća je situacija da Europska komisija prilikom ugovaranja radova preporuči primjenu FIDIC pravila. FIDIC je Međunarodno udruženje savjetodavnih inženjera (Fédération internationale des ingénieurs-conseils) osnovano u Belgiji 1913. godine. FIDIC pravila su  standardi struke koja daju niz pravila koja se odnose na građevinske projekte i kojima se definiraju  ugovorni odnosi. FIDIC Opći uvjeti ugovaranja trenutno su najčešći, ako ne i jedini, međunarodni standard ugovaranja za građevinske i inženjerske radove koji se koristi u Hrvatskoj. 

Namjena

Seminar je namijenjen predstavnicima javnih naručitelja i sektorskih naručitelja (zaposleni u državnim tijelima - ministarstvima, državnim uredima, jedinicama lokalne samouprave, ustanovama, državnim poduzećima i sl.) kao i drugim subjektima koji imaju potrebu organizacije i provođenje postupaka javne nabave građevinskih radova.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, prikaz određenih odredbi Zakona, primjera dokumentacije za nadmetanje, upute za praktičnu primjenu znanja i vještina. Evidencijski broj ovog programa u Popisu programa usavršavanja iz područja javne nabave je: 2015-0137.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:30 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

Nabava građevinskih radova

 • Organizacija nabave građevinskih radova na strani naručitelja.
 • Kako planirati ovaj postupak?
 • Koji postupak javne nabave odabrati?
 • Koje su to građevinske usluge prema Zakonu o gradnji?

Rizici i odgovornosti kod javnih radova

 • Koji su najčešći rizici i odgovornosti kod javnih radova?
 • Kako pristupiti organizaciji nabave i osigurati uključenost svih potrebnih stručnjaka u izradu dokumentacije za nadmetanje?
 • Koordinacija rada različitih specifičnih struka (arhitekti, građevinari, geodeti, pravnici, ekonomisti i dr.)
 • Specifična znanja i vještine certificiranih osoba u području javne nabave u uspostavi timskog rada potrebnih stručnjaka

Ugovori o javnim radovima

 • Prikaz osnovna ugovora o javnim radovima
 • Posebni i ostali uvjeti za izvršenje ugovora
 • Priprema prijedloga ugovora kao sastavnog dijela dokumentacije za nadmetanje
 • Izmjene ugovora o javnoj nabavi, kada su dozvoljene sukladno Zakonu o javnoj nabavi?
 • Koje su to bitne, a koje nebitne izmjene ugovora i što to znači u kontekstu javne nabave?

Nabava radova u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave

 • Uvjeti koje je potrebno ispuniti za odabir pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave sukladno Zakonu o javnoj nabavi
 • Problematika nepredviđenih radova

Praksa DKOM-a u svezi s ugovorima o građenju

 • Prikaz najčešćih pogrešaka u svezi ugovora o građenju koje su utvrđene u žalbenim postupcima pred DKOM-om

Uvod u FIDIC

 • Što je FIDIC?
 • Opći i posebni uvjeti ugovora
 • Primjeri različitih uvjeta ugovora kod javnih radova prema FIDIC-u
 • FIDIC klauzule i pravila Prezentacija provedenih postupaka javnih radova prema FIDIC-ovim pravilima (case study)

Vrijeme

četvrtak, 3.9.2015. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel International, Miramarska 24, Zagreb

Kotizacija

1290,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.