Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Javna nabava: Kvaliteta provedbe postupka javne nabave u Republici Hrvatskoj

Svrha seminara

Broj sudionika ograničen

Mapa znanja ima ovlaštenje za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave izdano od Ministarstva gospodarstva.

U Republici Hrvatskoj javna nabava predstavlja područje koje se sve više razvija kako s pravnog tako i s ekonomskog aspekta. Središte javne nabave predstavlja postupak javne nabave čija je formalna procedura uređena Zakonom o javnoj nabavi i ostalim podzakonskim propisima iz područja javne nabave. Zakon o javnoj nabavi u potpunosti je usklađen s aktima, odnosno Direktivama Europske unije, a tijekom 2013. godine  izmijenjen je dva puta, a posljednja velika promjena dogodila se Odlukom Ustavnog suda 2014. godine kada su ukinute određene odredbe Zakona o javnoj nabavi. Navedenim izmjenama određene odredbe zakona postale su fleksibilnije i tako olakšale postupanje naručiteljima, ali i potencijalnim ponuditeljima u postupcima javne nabave.

Za provođenje javne nabave u Republici Hrvatskoj postoji nekoliko vrsta postupaka, čiji odabir ovisi o samim naručiteljima koji provode postupke, ali i o zakonskim odredbama koje su za određene vrste postupaka odredile da se mogu koristiti u samo određenim okolnostima. Kvalitetno proveden postupak javne nabave, uz poštivanje svih načela javne nabave, posebice načela transparentnosti i ekonomičnosti, u okolnostima kakve su trenutno u Republici Hrvatskoj, može vratiti povjerenje javnosti u sustav, odnosno u pošten i racionalan sustav trošenja proračunskih sredstava. Također se u posljednje vrijeme sve više razvija sustav objedinjene nabave, koja je također važna s aspekta ušteda i razvijanja dobre prakse.

Svrha seminara je educirati sve koji se u svom radu susreću s javnom nabavom, bilo kao predstavnici javnih ili sektorskih naručitelja, ili kao predstavnici gospodarskih subjekata koji sudjeluju u postupcima javne nabave podnošenjem ponuda ili pak kao podizvoditelji. Naime, postupak javne nabave strogo je formalan postupak i u svakom stadiju postupka važno je poštivati pravila propisana Zakonom o javnoj nabavi, kao i načela javne nabave. Cilj seminara je dakle, tumačenje zakonskih propisa iz područja javne nabave kroz obradu najzanimljivijih tema iz područja javne nabave i problematiku koja se pojavljuje unutar svake od njih, a kroz interakciju s polaznicima pokazati i praktičnu stranu konkretnih postupaka javne nabave. 

Namjena

Seminar je namijenjen predstavnicima javnih naručitelja i sektorskih naručitelja (zaposleni u državnim tijelima-ministarstvima, državnim uredima, jedinicama lokalne samouporave, ustanovama, državnim poduzećima i sl.), kao i velikim gospodarskim subjektima te srednjim i malim poduzetnicima, odnosno ponuditeljima. Ministarstvo gospodarstva izdalo je ovlaštenje Mapi znanja za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave. Ovlaštenje je izdano 09.siječnja 2015. godine na rok od tri godine od dana donošenja Rješenja (klasa: UP/I-406-01/14-01/15; urbroj: 526-06-01-02-02/1-15-04). Mapa znanja je u Registru nositelja programa evidentirana pod rednim brojem 44. Redovitim usavršavanjem smatra se pohađanje programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti certifikata. Sukladno tome, da bi osoba obnovila certifikat u području javne nabave, u razdoblju valjanosti certifikata (3 godine) mora pohađati programe usavršavanja u ukupnom trajanju od 32 nastavna sata. Programi usavršavanja provode se u sljedećim oblicima programa (predavanja, radionice): poludnevni (4 nastavna sata), jednodnevni (8 nastavnih sati) i dvodnevni (16 nastavnih sati). Pohađanjem se stječu uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, prikaz određenih odredbi Zakona, upute za praktičnu primjenu izmjena i radionica. Ministarstvo gospodarstva izdalo je ovlaštenje Mapi znanja za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave. Ovlaštenje je izdano 09.siječnja 2015. godine na rok od tri godine od dana donošenja Rješenja (klasa: UP/I-406-01/14-01/15; urbroj: 526-06-01-02-02/1-15-04). Mapa znanja je u Registru nositelja programa evidentirana pod rednim brojem 44. Redovitim usavršavanjem smatra se pohađanje programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti certifikata. Sukladno tome, da bi osoba obnovila certifikat u području javne nabave, u razdoblju valjanosti certifikata (3 godine) mora pohađati programe usavršavanja u ukupnom trajanju od 32 nastavna sata. Programi usavršavanja provode se u sljedećim oblicima programa (predavanja, radionice): poludnevni (4 nastavna sata), jednodnevni (8 nastavnih sati) i dvodnevni (16 nastavnih sati). Pohađanjem se stječu uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:30 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

Kvaliteta provedbe postupka javne nabave

 • Odabir postupka javne nabave i njihove značajke
 • Prednosti otvorenog postupka javne nabave
 • Poništenje postupka javne nabave

 Specifičnosti objedinjene i bagatelne nabave

 • Objedinjena javna nabava i način primjene u praksi
 • Osnovne značajke objedinjene nabave
 • Okvirni sporazum u objedinjenoj nabavi
 • Osnovne značajke objedinjene nabave

Karakteristike jamstava za ozbiljnost ponude i razlozi odbijanja ponuda 

 • Jamstvo za ozbiljnost ponude
 • Naplata jamstva za ozbiljnost ponude
 • Razlozi odbijanja ponude s primjerima iz prakse

Pravna zaštita u RH

 • Osnovne karakteristike žalbenog postupka
 • Odluke povodom žalbe
 • Naknada troškova žalbenog postupka

Vrijeme

srijeda, 29.4.2015. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1290,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.