Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Javna nabava: Korigirane vrijednosti EU pragova, Registar ugovora, Središnja i zajednička nabava, e-Certis, e-Žalba

Predavač

Mirjana Čusek Slunjski

Svrha seminara

Po završetku programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju programa usavršavanja te za isti ostvaruju 8 bodova.

Tvrtka Mapa znanja d.o.o. ovlaštena je od Ministarstva gospodarstva za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave. Evidencijski broj ovog programa u Popisu programa usavršavanja iz područja javne nabave je: 2019-0464.

Nakon potpisivanja ugovora/OS Naručitelj ustrojava registar istih te u njega upisuje određene predmete nabave. Na seminaru će se obraditi ustrojavanje, ažuriranje i objava registra ugovora, kako postupaka javne nabave tako i postupaka jednostavne nabave.

Temeljem čl. 71. st. 1. Zakona o javnoj nabavi javna tijela koja vode sudski registar, obrtni registar, kaznenu evidenciju i poreznu evidenciju omogućila su pristup elektroničkim sredstvima komunikacije odgovarajućim podacima iz evidencije ili registra za potrebe EOJN RH. Što u slučaju zajednice ponuditelja, oslanjanja na tuđe resurse, podugovaranja? Na koji način naručitelj treba tražiti te na koji način ponuditelj treba dokazati da ne postoje osnove za isključenje kada su u pitanju stranci ili treće zemlje ili čak strane podružnice?

Gdje pronaći i kako raditi s e-Certisom, na kojim jezicima je dostupna funkcija pretraživanja te koji je cilj e-Certisa također su dio teme koje će se obraditi na seminaru zajedno s elektronskim prikazom rada u sustavu.

Kako poslati e-žalbu kroz Elektronički oglasnik javne nabave od strane žalitelja te koja je obveza naručitelja u slučaju dobivene e-žalbe također je dio teme koje će se obraditi na seminaru zajedno s elektronskim prikazom rada u sustavu.

Određene točke iz programa seminara bit će popraćene primjenom u praksi i primjerima iz prakse DKOM-a.

Namjena

Seminar je namijenjen stručnjacima javne nabave, osobama koje sudjeluju u procesu javne nabave, predstavnicima javnih naručitelja i sektorskih naručitelja (zaposleni u državnim tijelima - ministarstvima, državnim uredima, jedinicama lokalne samouprave, ustanovama, državnim poduzećima i sl.) Ovaj Program usavršavanja relevantan je i za osobe s certifikatom u području javne nabave jer ga je odobrilo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprava za politiku javne nabave. Pohađanjem Programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave. Po završetku programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju programa usavršavanja te za isti ostvaruju 8 bodova.

Način realizacije

Predavanje s PPT prezentacijom i primjeri iz prakse.

Iz programa seminara

I. Korigirane vrijednosti Europskih pragova

 • Delegirana Uredba o izmjeni Direktive 2014/25/EU i nove vrijednosti pragova

II. Registar Ugovora javne i jednostavne nabave

 • Ažuriranje i usklađivanje s Planom nabave
 • Ustrojavanje, ažuriranje i objave registra ugovora
 • Izrada i dopunjavanje Registra ugovora na EOJN RH
  • Ogledni primjeri registra ugovora i ažuriranja na EOJN
  • Registar ugovora za jednostavnu nabavu

III. Središnja i zajednička javna nabava

 • Prijenos ovlasti za unos ugovora  sklopljenih temeljem OS-a;

IV. Dohvat dokaza iz registara i evidencija RH

 • Za ponuditelja
 • Dostava dokaza o nepostojanju osnova za isključenje od:
  • Zajednice ponuditelja
  • Gospodarskog subjekta koja ustupa na korištenje svoje resurse
  • Podugovaratelja
  • Stranaca
  • Stranih podružnica
  • Trećih zemalja

V. e-Certis s primjenom u praksi

 • Elektronski prikaz rada u sustavu

VI. e-Žalba

 • Postupovne pretpostavke za izjavljivanje žalbe
 • Tko ima pravo na žalbu
 • Kako odrediti tko ima pravni interes za dobivanje ugovora javne nabave ili OS-a

VII. Praksa DKOM-a

Vrijeme

četvrtak, 27.2.2020. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.