Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Javna nabava: Kako sastaviti i predati e-ponudu?

Predavač

Mirjana Čusek-Slunjski

Svrha seminara

Dostava e-ponude od 1. siječnja 2016. obvezna je u postupcima javne nabave velike vrijednosti, a u postupcima javne nabave male vrijednosti ta obveza stupa na snagu od 1. srpnja 2016. Predaja e-ponude provodi se putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina Republike Hrvatske (EOJN). Za elektroničku dostavu ponuda ponuditelji moraju ispuniti 2 preduvjeta. E- ponudu je potrebno digitalno potpisati, slijedom čega ponuditelji trebaju imati certifikat za digitalni potpis te Adobe Acrobat Pro ili drugi PDF čitač s omogućenom opcijom digitalnog potpisivanja (DigiSigner, Foxit...). Ponuditelji se trebaju upoznati i s ispravnim načinom predaje e-ponude. Neka od pitanja koja si ponuditelji mogu postaviti kada promišljaju o predaji e-ponude su: kako ispuniti ponudbeni list i troškovnik te predati dokaze o sposobnosti, jamstva i druge dokumente? Kako se ispunjava Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD)? ESPD je novost u sustavu javne nabave. To je ažurirana osobna izjava koja se predaje u sklopu ponude kao preliminarni dokaz umjesto potvrda koja izdaju tijela javne vlasti ili treće strane, a kojima se između ostalog potvrđuje da se gospodarski subjekt ne nalazi u jednoj od situacija u kojoj se gospodarski subjekti isključuju ili se mogu isključiti iz postupka javne nabave. ESPD se sastavlja na temelju standardnog obrasca kojeg utvrđuje Europska komisija. Cilj predavanja je jednostavnim i sažetim prikazom ključnih koraka i faza e-nabave omogućiti ponuditeljima savladavanje temeljnih znanja o registraciji u sustav Elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN), pripremi potrebnih dokumenata i predaji e-ponude. Za ponuditelje je dostava e-ponuda u potpunosti besplatna, a da bi u tome i uspjeli, ponuditelji moraju ovladati specifičnim znanjima za predaju e-ponude. U protivnom njihovo se sudjelovanje u postupcima javne nabave ograničava što može negativno utjecati na njihovo poslovanje. Savladavanje specifičnih znanja o e-nabavi postaje conditio sine qua non tj. uvjet (specifična znanja) bez kojeg ponuditelji u javnoj nabavi više ne mogu. Svrha seminara je educirati i sve zainteresirane gospodarske subjekte koji se u svom radu susreću s javnom nabavom i žele naučiti kako uspješno predati e-ponudu. Cilj seminara je približiti sustav e-nabave ključnim dionicima tog procesa-ponuditeljima. Na prikazu rada s Elektroničkim oglasnikom javne nabave i kroz interakciju s polaznicima na sažet i razumljiv način daje se prikaz ključnih koraka za registraciju u sustav EOJN i predaju e-ponude. Savladavanjem osnovnih znanja o e-nabavi ponuditelji dobivaju potrebne informacije koje im omogućuju nesmetano tržišno natjecanje i uspješno podnošenje e-ponuda.

Dodatna pogodnost za sudionike seminara individualne konzultacije:

Za sudionike seminara koji su iz Zagreba i okolice postoji mogućnost individualnih konzultacija u njihovom uredu na stvarnom primjeru.

Cijena individualnih konzultacija u trajanju od 3 sata iznosi 1.500,00 kn + PDV, a za sudionike seminara 750,00 kn + PDV.

Namjena

Seminar je namijenjen svim gospodarskim subjektima, odnosno ponuditeljima koji pripremaju i podnose ponude u sustavu javne nabave.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, prikaz rada s Elektroničkim oglasnikom javne nabave, upute za praktičnu primjenu

Raspored seminara

od 9:00 do 13:00

Iz programa seminara

  • Upoznavanje s Elektroničkim oglasnikom javne nabave Republike Hrvatske
  • Kako se besplatno registrirati u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske?
  • Napredni elektronički potpis – gdje i kako ga ishoditi?
  • Preduvjeti na strani ponuditelja za pripremu i dostavu e-ponude
  • Ključni koraci u izradi i dostavi e-ponude
  • Prilaganje dokaza sposobnosti i jamstva, ESPD
  • Ponudbeni list i Uvez ponude
  • Troškovnici u sustavu e-dostave
  • Elektronička predaja ponude

Dodatna pogodnost za sudionike seminara individualne konzultacije:

Za sudionike seminara koji su iz Zagreba i okolice postoji mogućnost individualnih konzultacija u njihovom uredu na stvarnom primjeru.

Cijena individualnih konzultacija u trajanju od 3 sata iznosi 1.500,00 kn + PDV, a za sudionike seminara 750,00 kn + PDV.

Vrijeme

petak, 3.6.2016. od 9:30 do 13:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

500,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.