Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Javna nabava i EU fondovi za ponuditelje i naručitelje - Metodologija upravljanja investicijskim projektima (su)financiranim EU fondovima u vezi sa javnom nabavom

Svrha seminara

Max. broj polaznika: 30

Upoznati sudionike seminara: s metodologijom upravljanja investicijskim projektima (su)financiranim EU fondovima kroz postupke javne nabave s ciljem sklapanja međusobno povezanih ugovora o javnim radovima, ugovora o javnim uslugama i ugovora o javnoj nabavi roba u konkretnim investicijskim projektima s ciljem ostvarenja specifičnih projektnih ciljeva; kako se provodi financiranje investicijskih projekata EU fondovima; zašto financirati investicijske projekte sredstvima iz EU fondova; s jedinstvenom metodologijom pripreme, ocjene i izvedbe investicijskih projekata; s projektnim ciklusom i postupcima javne nabave koje se provode u različitim fazama projektnog ciklusa; kako pokrenuti održivi razvitak Hrvatske investicijskim projektima (su)financiranim sredstvima iz EU fondova; zašto je održiva javna nabava (OJN) bitna za uspješno (su)financiranje investicijskih projekata EU fondovima; s bitnim odredbama Zakona o javnoj nabavi za OJN i primjerima OJN; kako pokrenuti održivi razvitak Hrvatske kroz investicijske projekte (su)financirane EU fondovima; s primjerima uspostave održivog razvitka Hrvatske kroz OJN; hrvatskim zakonodavnim i institucionalnim okvirom relevantnim za OJN; s najvažnijim alatima i kriterijima za uspostavu OJN; kao realizirati investicijske projekte (su)financirane EU fondovima kroz međusobno povezane postupke javne nabave na održivi način; s izvršenjem međusobno povezanih ugovora o javnoj nabavi s posebnim osvrtom na izvršenje dodatnih radova i/ili pružanje dodatnih usluga i/ili isporuku dodatnih roba na primjerima upravljanja investicijskim projektima iz prakse predavača; kada se može, a kada ne može sklopiti ugovor o izvršenju dodatnih radova i/ili pružanju dodatnih usluga i/ili isporuci dodatnih roba koje nisu predmet osnovnog ugovora o javnoj nabavi temeljem provedenog postupka javne nabave; kako sklopiti međusobno povezane ugovore o dodatnim javnim radovima i ugovora o dodatnim javnim uslugama temeljem pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave na primjerima iz prakse predavača; s glavnim odredbama pravne zaštite i kako kao ponuditelji mogu zaštiti svoj pravni interes za sklapanje ugovora o javnoj nabavi u investicijskim projektima (su)financiranim EU fondovima

Namjena

Seminar/radionica je namijenjen javnim i sektorskim naručiteljima, odnosno javnim i privatnim investitorima i svim gospodarskim subjektima koji na tržištu nude izvođenje radova, isporuku roba ili pružanje usluga i žele se upoznati s metodologijom upravljanja investicijskim projektima (su)financiranim EU fondovima kroz međusobno povezane postupke javne nabave. Seminar je namijenjen naručiteljima i ponuditelj koji žele proaktivno rješavati probleme nabave nepredviđenih, manje / više radova, dodatnih radova, usluga i/ili dodatnih roba tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi u investicijskim projektima (su)financiranim EU fondovima.

Način realizacije

Prezentacija, praktični primjeri, interaktivna komunikacija po principu pitanje/odgovor s primjerima iz prakse.

Raspored seminara

I dio od 09:00 – 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 pauza
II dio od 13:15 - 16: 00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

Kako se provodi financiranje investicijskih projekata EU fondovima

 • Provedba predpristupne pomoći – priručnik PRAG
 • Nakon ulaska RH u EU – Zakon o javnoj nabavi (ZJN)
 • Razlike između PRAG i ZJN
 • Vrste postupaka javne nabave

Zašto financiranje investicijskih projekata EU fondovima

 • Nedostatak vlastitih financijskih sredstava
 • Velika financijska sredstva EU fondova

Jedinstvena metodologija pripreme, ocjene i izvedbe investicijskih projekata

 • Upravljanje investicijama
 • Definicija investicijskog projekta (IP)
 • Vrste investicijskih projekata
 • Vrste investicijske dokumentacije
 • Vrste projektne dokumentacije
 • Analiza troškova i koristi investicijskog projekta

Projektni ciklus i javna nabava

 • Vrste projektnog ciklusa 
 • Projektni ciklus kod financira IP-a sredstvima naručitelja
 • Projektni ciklus kod (su)finanicira IP-a sredstvima EU fondova
 • Javna nabava po projektnim fazama

Kako pokrenuti održivi razvitak RH investicijskim projektima (su)financiranim EU fondovima

 • Održiva javna nabava (OJN) i EU fondovi
 • Bitne odredbe ZJN za održivu javnu nabavu
 • Tehnički opis predmeta nabave
 • OJN i održivi razvitak RH
 • Primjeri OJN

Primjeri uspostave održivog razvitka Hrvatske kroz održivu javnu nabavu

 • Primjeri OJN
 • Pasivne javne građevine

Hrvatski zakonodavni i institucionalni okvir relevantan za OJN:

 • Vrste OJN
 • Temeljni hrvatski zakoni za OJN

Najvažniji alati za uspostavu i provedbu održive javne nabave:

 • Vrste OJN
 • Temeljni hrvatski zakoni za OJN

Najvažniji kriteriji za uspostavu i provedbu održive javne nabave:

 • opis predmeta nabave
 • dokumentacija za nadmetanje
 • tehničke specifikacije – tehnički opis predmeta nabave
 • aspekti energetske učinkovitosti predmeta nabave
 • aspekti zaštita okoliša
 • kriterij odabira najpovoljnije ponude
 • ekonomski najpovoljnija ponuda
 • uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata i/ili natjecatelja i/ili ponuditelja
 • ugovorne odredbe

Kako realizirati IP financirane EU fondovima kroz postupke javne nabave na održivi način:

 • Potencijalu OJN za održivi razvitak RH kroz IP-e financirane EU fondovima
 • Potencijal OJN i EU fondova
 • Kako realizirati IP financirane EU fondovima kroz postupke javne nabave na održiv način
 • Sinergija OJN i EU fondova
 • Glavne prepreke

Izvršenje ugovora o javnoj nabavi:

 • Izvršenje ugovora o javnim radovima, ugovora o javnim uslugama i ugovora o javnoj nabavi robe – studija slučaja – primjeri iz prakse upravljanja investicijskim projektima predavača – sklapanje ugovora o dodatnim radovima, ugovora o dodatnim javnim uslugama temeljem pregovaračkog postupka

Pravna zaštita:

 • Izjavljivanje žalbe
 • Rokovi za izjavljivanje žalbe
 • Ovlasti Državne komisije i bitne povrede
 • Postupanje naručitelja u vezi sa žalbom
 • Poništenje ugovora o javnoj nabavi
 • Odlučivanje i dostava odluka
 • Naknade za pokretanje žalbenog postupka i troškovi žalbenog postupka

Vrijeme

petak, 13.9.2013. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uključen PDV.