Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Javna nabava: Elektronička javna nabava, Razlozi isključenja i dokazi sposobnosti ponuditelja

Svrha seminara

Broj sudionika ograničen

Mapa znanja ima ovlaštenje za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave izdano od Ministarstva gospodarstva.

Javna nabava u Republici Hrvatskoj predstavlja vrlo važan institut s aspekta trošenja novca poreznih obveznika i u tom smislu vrlo je važno da postupak javne nabave bude proveden u skladu za zakonskim i podzakonskim propisima vezanim uz navedeno područje. Zakonita i transparentna javna nabava s odgovornim postupanjem naspram trošenja državnog novca osigurava povjerenje javnosti u sustav.

Zakon o javnoj nabavi tijekom 2013. godine izmijenjen je dva puta, a posljednja velika promjena dogodila se Odlukom Ustavnog suda 2014. godine kada su ukinute određene odredbe Zakona o javnoj nabavi. Navedenim izmjenama određene odredbe zakona postale su fleksibilnije i tako olakšale postupanje naručiteljima, ali i potencijalnim ponuditeljima u postupcima javne nabave. Posebice veliku promjenu predstavlja podizanje pragova bagatelne nabave, što predstavlja zasebno područje u kojem se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, ali za kojeg ipak vrijede određena pravila i specifičnosti. Također je potrebno istaknuti i veliku važnost žalbenog postupka u okviru javne nabave, posebice iz razloga jer je žalba dopuštena u gotovo svakom stadiju postupka javne nabave, a sama odluka o žalbenom postupku može se odraziti na završetak samog postupka javne nabave.

Veliku promjenu u sustavu javne nabave predstavlja i e-dostava ponuda koja je Zakonom o javnoj nabavi, u različitim vremenskim rokovima, određena kao obveza za javne naručitelje. Takav način dostave ponuda odrazit će se na rad kako naručitelja, tako i ponuditelja. Elektronička javna nabava sastoji se od dva modula. Prvi je elektronička dostava ponuda, zahtjev za sudjelovanje, zahtjev za kvalifikaciju te plan i projekt elektroničkim putem dok je drugi modul e-ocjena. Naručitelji se moraju pripremiti za pripremu postupka kroz objavu standardnog obrasca putem Elektroničkog oglasnika javne nabave kao i za postupak javnog otvaranja ponuda kod dopuštenosti elektroničke dostave ponuda, a kasnije i kod isključive obveze dostave e-ponuda. Ponuditelji moraju biti spremni dostaviti ponude elektroničkim putem upotrebom naprednog elektroničkog potpisa. Kako pripremiti kvalitetnu ponudu te koje greške često rade naručitelji i ponuditelji, kakav je postupak javnog otvaranja ponuda te koje su aktivnosti naručitelja i ponuditelja kod pregleda i ocjene ponuda, što moraju znati ponuditelji, a što naručitelji saznat ćete na ovom seminaru.

Namjena

Seminar je namijenjen predstavnicima javnih naručitelja i sektorskih naručitelja (zaposleni u državnim tijelima-ministarstvima, državnim uredima, jedinicama lokalne samuporave, ustanovama, državnim poduzećima i sl.), kao i velikim gospodarskim subjektima te srednjim i malim poduzetnicima koji mogu konkurirati u postupcima javne nabave podnošenjem ponude. Ministarstvo gospodarstva izdalo je ovlaštenje Mapi znanja za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave. Ovlaštenje je izdano 09.siječnja 2015. godine na rok od tri godine od dana donošenja Rješenja (klasa: UP/I-406-01/14-01/15; urbroj: 526-06-01-02-02/1-15-04). Mapa znanja je u Registru nositelja programa evidentirana pod rednim brojem 44. Redovitim usavršavanjem smatra se pohađanje programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti certifikata. Sukladno tome, da bi osoba obnovila certifikat u području javne nabave, u razdoblju valjanosti certifikata (3 godine) mora pohađati programe usavršavanja u ukupnom trajanju od 32 nastavna sata. Programi usavršavanja provode se u sljedećim oblicima programa (predavanja, radionice): poludnevni (4 nastavna sata), jednodnevni (8 nastavnih sati) i dvodnevni (16 nastavnih sati). Pohađanjem se stječu uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, prikaz određenih odredbi Zakona, upute za praktičnu primjenu izmjena i radionica. Ministarstvo gospodarstva izdalo je ovlaštenje Mapi znanja za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave. Ovlaštenje je izdano 09.siječnja 2015. godine na rok od tri godine od dana donošenja Rješenja (klasa: UP/I-406-01/14-01/15; urbroj: 526-06-01-02-02/1-15-04). Mapa znanja je u Registru nositelja programa evidentirana pod rednim brojem 44. Redovitim usavršavanjem smatra se pohađanje programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti certifikata. Sukladno tome, da bi osoba obnovila certifikat u području javne nabave, u razdoblju valjanosti certifikata (3 godine) mora pohađati programe usavršavanja u ukupnom trajanju od 32 nastavna sata. Programi usavršavanja provode se u sljedećim oblicima programa (predavanja, radionice): poludnevni (4 nastavna sata), jednodnevni (8 nastavnih sati) i dvodnevni (16 nastavnih sati). Pohađanjem se stječu uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:00 do 16:30 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

Elektronička javna nabava i ponuda

 • Ponuda u javnoj nabavi
 • Aktivnosti ponuditelja u postupku pregleda i ocjene ponuda
 • Aktivnosti naručitelja u postupku pregleda i ocjene ponuda
 • Uvid u ponude
 • Najčešće greške naručitelja i ponuditelja
 • Elektronička javna nabava
 • Obvezni i neobvezni moduli e-nabave
 • Javno otvaranje e-ponuda – za naručitelje
 • Postupak predaje e-ponuda – za ponuditelje

Praktična primjena članka 92. Zakona o javnoj nabavi

 • Odjeljak Zakona u kojem je moguće koristiti mogućnosti predviđene člankom 92. Zakona o javnoj nabavi
 • Razlozi isključenja ponuditelja - obvezni i ostali
 • Dokazi sposobnosti ponuditelja
 • Traženje pojašnjenja i upotpunjavanja ponuda

Rokovi u postupcima javne nabave i sklapanje ugovora u javnoj nabavi

 • Pregled osnovnih rokova u javnoj nabavi i način računanja rokova
 • Izvršnost odluke o odabiru
 • Sklapanje ugovora o javnoj nabavi

Žalbeni postupak u RH

 • Interes za vođenje žalbenog postupka
 • Odluke Državne komisije povodom žalbe
 • Pobijanje odluka Državne komisije i odgodni učinak upravne tužbe
 • Troškovi žalbenog postupka
 • Primjeri iz prakse Državne komisije

Vrijeme

četvrtak, 9.4.2015. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1290,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.