Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Javna nabava: Dokumentacija za nadmetanje i ekonomski najpovoljnija ponuda

Svrha seminara

Kako u skladu s odredbama novog Zakona i podzakonskih akata pravilno sastaviti dokumentaciju za nadmetanje; kako definirati razloge isključenja ponuditelja i uvjete sposobnosti; kako odrediti količine kod ugovora i okvirnih sporazuma; upoznati sudionike s njihovim obvezama nakon objave dokumentacije te u slučaju izjavljivanja žalbe na dokumentaciju za nadmetanje. Kako izračunati koja je ekonomski najpovoljnija ponuda?

Namjena

Seminar / radionica je namijenjen svim zainteresiranim gospodarskim subjektima – fizičkim i pravnim osobama koji na tržištu nude izvođenje radova i/ili posla, isporuku robe ili pružanje usluga te državnim tijelima.

Način realizacije

Prezentacija, praktični primjeri, interaktivna komunikacija po principu pitanje/odgovor iz neposredne prakse.

Raspored seminara

Kava dobrodošlice
I.dio: 9:00 – 12:15 (pauza za kavu 15 min)
od 12:15 do 13:15 ručak
II.dio: 13:15 – 16:30 (pauza za kavu 15 min) 

Iz programa seminara

 • Dokumentacija za nadmetanje:
 • Sadržaj dokumentacije za nadmetanje
 • Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije
 • Određivanje količina predmeta nabave
 • Troškovnik i vrste cijena
 • Odredbe o podizvoditeljima
 • Postupak u slučaju žalbe na dokumentaciju za nadmetanje
 • Ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Situacije u kojima se koristi kriterij ekonomski najpovoljnije ponude (ENP); strana iskustva i iskustva u RH
 • Rizici primjene kriterija ENP u sustavu javne nabave u RH
 • Temeljna znanja potrebna za razvoj ENP modela
 • Korištenja kriterija ENP u ocjenjivanju tendera za uslugu
 • Korištenje kriterija ENP u ocjenjivanju tendera za isporuku robe

Vrijeme

utorak, 20.3.2012. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu je uračunat ručak, napici, pisani materijali, uvjerenje i parking. U cijenu nije uračunat PDV.