Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Izrada poslovnog plana

Svrha seminara

Broj sudionika ograničen: 20 

Istraživanja pokazuju da gotovo dvije trećine poduzetnika nema poslovni plan. Često poduzetnici izrađuju poslovni plan samo u slučaju ako to od njih traži banka ili investitor. Jeste li i vi među njima!?

Poslovni plan treba izraditi prvenstveno zbog sebe. Za njegovu izradu treba izdvojiti vrijeme, ali uloženi trud se višestruko isplati. Prije nego što se odlučite uložiti svoj novac, ili pak zadužiti kod financijske institucije dobro je sagledati sve ključne atribute budućeg poslovanja. Poslovni plan vam ne može reći što će se u budućnosti dogoditi, ali Vam može reći što Vam je potrebno da dođete do cilja kojeg želite i gdje će biti rubnici ceste po kojoj želite ići. 

Treba detaljno procijeniti prihode, rashode, imovinu i obveze koje će proizaći iz poslovanja i vidjeti, isplati li se uopće ulagati vrijeme i novac u određenu poslovnu ideju. Jednako tako treba sagledati i tržište u kojem ćete prodavati robu i koje operativne aktivnosti su potrebne da bi uspješno vodili vaše poslovanje u današnjim uvjetima nesigurnosti.   

Poslovni plan pomaže u jasnom sagledavanju poslovne prilIke i u lakšem usmjeravanju i vođenju poslovnih aktivnosti. Kako bi bili sigurni da ste uspjeli u svom poslovanju, potrebno je unaprijed staviti pred sebe ciljeve koje želimo postignuti. Oni su nam „svjetionici“ poslovanja i govore nam kad (ni)smo na dobrom putu uspjeha.

Tijekom njegove izrade možemo doći do fantastičnih saznanja, a možemo i odustarti od naše ideje, jer nakon što smo sve stavili na papir možemo shvatiti da se poslovni poduhvat neće isplatiti, da nemamo dovoljno resursa, bilo finacijskih bilo ljudskih, ili da naprosto još na tržištu nije sazrijelo vrijeme za realiazciju naše ideje. Bolje je odustati od poslovne ideje prije njezine realizacije, nego usred ili tek kada nam prouzoči nepopravljive gubitke.

Svrha programa je educiranje polaznika o načinu izrade, korištenju, strukturi i prezentaciji poslovnog plana u svrhu boljeg razumjevanja i vođenja operativnog i financijskog poslovanja tvrtke.

Namjena

Direktorima, članovima uprava, višem i srednjem menadžmentu odgovornim za operativne i financijske rezultate kompanije, poslovne jedinice, divizije, profitnog centra ili sl; rukovoditeljima i projektnim menadžerima direktno ili indirektno uključenim u izradu poslovnih planova jedinica i proizvoda; djelatnicima financijskih institucija koji su u doticaju s korporativnim sektorom i potrebno im je razumijevanje i bolje analiziranje ukupne uspješnosti trgovačkih društava; vlasnicima i poduzetnicima koji žele osnovati startup društva.

Način realizacije

PP prezentacija, vježbe.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 pauza
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

Program je sastavljen od praktičnih i logičkih cjelina koji prolaze kroz jednostavne procese evaulacije poslovanja trgovačkih društava koje su potrebne da bi se izradio poslovni plan. Polaznici će dobiti znanje o sljedećim elementima poslovnog plana:

 • Koje su uobičajene greške kod sastavljanja poslovnog plana?
 • Koja je razlika između Investicijske studije/elaborata, poduzetničkog projekta i poslovnog plana?
 • Kakva je struktura i način prezentacije poslovnog plana, sukladno korisnicima plana? ( primjerice: za interno upravljanje i vođenje poslovanja, za banke, za investitore, za predstečajnu nagodbu, za HAMAG/HBOR i sl.)   
 • Koje su bitne informacije za korisnika plana, a koje nisu poželjne za objavljivanje?
 • Zašto je važno definirati misiju i viziju i koju poslovnu strategiju koistiti u razvoju proizvoda i usluga?
 • Koji su to ključni ciljevi u poslovanju koje bi trebali pratiti? Kako znamo jesmo li na pravom putu ostvarivanja poslovnih ciljeva? Kako analizirati razvojne mogućnosti našeg poduzeća?
 • Kako znamo da tržište treba naš proizvod po tim cijenama i količinama koje želimo? Što je sve potrebno da bi kvalitetno analizirao tržište na kojem želim biti?
 • Kako prezentirati internu organizaciju poslovanja, proizvodnju proizvoda i usluge i plan marketinga?
 • Kako izračunati i prezentirati investicije i izvore financiranja? Što je bitno za financijske institucije kad sagledaju investiciju?
 • Kako napraviti financijsku analizu, financijske proračune i planove za poslovi plan?
 • Kako testirati poslovni plan da bismo vidjeli koje su nam kritične točke?
 • Kako pratiti i unaprediti profitabilnost, likvidnost, i solventnost poduzetnika?

Vrijeme

četvrtak, 17.4.2014. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uključen PDV.