Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Izrada poslovnog i financijskog plana

Svrha seminara

Poslovni plan ima svako dobro vođeno poduzeće, to je jedan od osnovnih dokumenata temeljem kojega se provode poslovne aktivnosti. Bez obzira da li se inicijalno izrađuje kao prilog zahtjevu za financiranje, zbog traženja vjerovnika ili za vlastite potrebe, poslovni plan treba biti okosnica provođenja poslovne politike društva. Svrha seminara je pomoći polaznicima da samostalno istraže tržište i konkurenciju te izrade poslovni i financijski plan poduzeća, kako bi osigurali likvidnost, pozitivan cash flow, ostvarili ciljeve poduzeća ili kako bi pronašli investitore.

Namjena

Seminar je namijenjen svima onima koji rade na unapređenju poslovanja, restrukturiranju ili osiguravanju financiranja poslovnih aktivnosti. Onima koji imaju cilj reprogramirati financijske obveze ili pronaći strateške partnere.

Način realizacije

Prezentacije, praktični primjeri, interaktivna komunikacija sa sudionicima seminara.

Raspored seminara

I dio od 09:00 – 13:00 (pauza za kavu 15 min.)
od 13:00 do 14:00 ručak
II dio od 14:00 - 16: 30 (pauza za kavu 15 min.)

Iz programa seminara

 • Svrha i vrsta plana
 • Analiza tržišta i konkurencije
 • SWOT analiza
 • Izrada poslovnog plana
 • Izrada financijskog plana
 • Planirana bilanca stanja, RDG
 • Plan likvidnosti
 • Mjere za izvršenje plana
 • Kontrola ostvarenja plana
 • Korektivne mjere
 • Investicijski plan
 • Planiranje s ciljem pronalaska investitora

Vrijeme

četvrtak, 20.9.2012. od 9,00 do 16,30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu je uključen ručak, napici, pisani materijali i uvjerenje. U cijenu nije uključen PDV.