Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Izrada marketing plana

Svrha seminara

Max. broj polaznika: 25

Koja je razlika između organizacija koje napreduju i onih koje dožive krah? Stvarni temelji uspjeha su zapravo u pronalaženju odgovora na ključno pitanje: kako privući i zadržati kupce, te biti operativno djelotvoran? Prodaja je srce, a marketing mozak organizacije! Svrha seminara je shvatiti koncept integrirane marketinške funkcije u izazovima nove ekonomije, naučiti praktično izraditi pobjednički marketinški plan, razumjeti distinkciju između strategija i taktika u marketingu, povezati odabir odgovarajuće marketinške strategije s fazama u životnom ciklusu pojedinih proizvoda (usluga)

Namjena

Seminar je namijenjen menadžerima marketinga, product, brand i category menadžerima, direktorima marketinga i prodaje, glavnim menadžerima manjih i srednje velikih tvrtki, djelatnicima u odjelu marketinga.

Način realizacije

PPT prezentacija, vježbe na temelju najboljih praksi, kao i poslovnih iskustava predavača, radionica: izrada konkretnog marketinškog plana.

Raspored seminara

I dio od 09:00 – 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 pauza
II dio od 13:15 - 16: 00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

 • Pojam i značenje marketinga u novoj ekonomiji
 • Osnove izrade kvalitetnog marketinškog plana
 • Načela i sastavni elementi “pobjedničkog” marketinškog plana
 • Kako se formira i koristi marketinški budžet?
 • Kako se mjere marketinška ulaganja (metrika)?
 • Projektiranje, programiranje i planiranje svih aktivnosti kroz marketinški plan (cjelovita sinergija marketinga i prodaje)
 • Razlike između potrošačkog (Consumer) i trgovačkog (Trade) marketinga ATL i BTL aktivnosti?
 • Pozicioniranje: odabir “bojnog polja” na kojemu ćemo biti najjači i dominantni
 • Konstantna fokusiranost na inovacije je imperativ u suvremenom, marketinški orijentiranom poslovanju?
 • Važnost stvaranje robne marke (branding), inovacije i načela uspješnog odabira ciljnog segmenta (pozicioniranje na tržištu)
 • Kada u pronalaženje novih kupaca i izlazak na nova tržišta?
 • Zašto nas mora zanimati konkurencija?
 • Kako do podataka?

Vrijeme

utorak, 15.10.2013. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uključen PDV.