Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Izrada financijskih izvještaja za 2016. za udruge koje vode jednostavno knjigovodstvo

Predavač

Danijela Kažović

Svrha seminara

Financijski izvještaj za udruge koje vode jednostavno knjigovodstvo propisan je u Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija.

Financijski izvještaj sastavlja se kao financijski izvještaj o primicima i izdacima i predaje se na obrascu G-PR-IZ-NPF. Rok za predaju financijskog izvještaja za 2016. godinu je 01.03.2016.

Budući se financijski izvještaji udruga javno objavljuju u registru neprofitnih organizacija bitna je pravodobnost, istinitost i točnost izrade izvještaja.

Prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija sve udruge, bez obzira na način vođenja knjigovodstva, dužne su od 01.01.2015. godine predavati financijske izvještaje koji se javno objavljuju. Do tada, financijske izvještaje predavale su samo udruge koje vode dvojno knjigovodstvo.

Novim propisima obveze „malih“ udruga su se povećale, a najvažnija obveza je sastavljanje i predaja financijskih izvještaja. Novim zakonom proširen je i popis poslovnih knjiga koje je potrebno voditi: knjiga primitaka i izdataka, knjiga blagajne, knjiga ulaznih računa, knjiga izlaznih računa, popis dugotrajne imovine.

Važno je napomenuti da je u Ministarstvu financija provjerom podataka u bazi financijskih izvještaja za neprofitne organizacije uočeno da mnoge neprofitne organizacije nisu predale Zakonom propisani godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu. Stoga Ministarstvo financija postupa sukladno navedenome članku i obavlja nadzor kod neprofitnih organizacija koje nisu izvršile propisanu obvezu. Člankom 45. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija propisano je da će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna do 50.000,00 kuna kazniti neprofitna organizacija koja vodi jednostavno knjigovodstvo ako ne sastavlja i ne podnosi financijske izvještaje sukladno odredbama Zakona.

Seminar ima svrhu objasniti cjelokupno računovodstvo „malih“ udruga (udruga koje vode jednostavno knjigovodstvo) s primjerima knjiženja i vođenja poslovnih knjiga iz prakse te izradu financijskih izvještaja za 2016. godinu na propisanim obrascima.

Na seminaru će svi polaznici dobiti i gotove informatičke modele za direktnu primjenu na računalu kada se vrate u udrugu. Modeli uključuju: Knjigu primitaka i izdataka, Knjigu blagajne, Knjigu ulaznih računa, Knjigu izlaznih računa, Popis imovine, Knjigu putnih naloga, Obračun plaće, Obračun ugovora o djelu, Obračun autorskog honorara.

Namjena

Seminar je namijenjen svima koji žele samostalno voditi jednostavno knjigovodstvo i izrađivati financijske izvještaje za udrugu, ali ne znaju kako ili žele nadograditi svoje postojeće znanje. Na ovom seminaru sudionici će naučiti kako samostalno voditi cjelokupno knjigovodstvo „male“ udruge, od knjiženja do izrade financijskog izvještaja.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, priručnik za vođenje jednostavnog knjigovodstva, 9 informatičkih modela za direktnu primjenu u praksi

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

Uvod

 • Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
 • Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija
 • Uvjeti za vođenje jednostavnog knjigovodstva
 • Odluka o organizaciji knjigovodstva i načinu izvještavanja
 • Obveza sastavljanja i predaje godišnjih izvještaja
 • Obveza sastavljanja i predaje izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava

Poslovne knjige „malih“udruga (neprofitnih organizacija)

 • Knjiga primitaka i izdataka
 • Knjiga blagajne
 • Knjiga ulaznih i izlaznih računa
 • Popis dugotrajne nefinancijske imovine

Knjiga primitaka i izdataka

 • Obvezni sadržaj knjige primitaka i izdataka
 • Primjeri knjiženja u knjigu primitaka i izdataka
 • Raspoređivanje primitaka i izdataka prema strukturi iz financijskog izvještaja o primicima i izdacima

Knjiga ulaznih i izlaznih računa

 • Primjeri knjiženja u knjigu primitaka i izdataka

Knjiga blagajne

 • Blagajnički izvještaj (primjer izvještaja, primjer knjiženja u izvještaj, obvezni podaci)
 • Isplatnice (izgled isplatnice, obvezni sadržaj isplatnice)
 • Uplatnice (izgled uplatnice, obvezni sadržaj uplatnice)
 • Blagajnički maksimum
 • Specifičnosti kod isplate u gotovini (koje isplate su dozvoljene, koje isplate nisu dozvoljene)

Obveze prema zaposlenicima i drugim osobama

 • Obvezne evidencije
 • Obračun plaće
 • Obračun drugog dohotka
 • Primjer obračuna plaće
 • Primjer obračuna drugog dohotka (honorar na temelju ugovora o djelu)
 • Primjer obračuna drugog dohotka (autorski i autorski umjetnički honorar)
 • Specifičnosti isplate drugog dohotka za sportske udruge (isplata honorara za suce)
 • Kada se isplaćuje autorski honorar, a kada drugi dohodak po ugovoru o djelu
 • JOPPD obrazac

Popis imovine

 • Primjeri popisa imovine
 • Godišnji popis imovine

Izdaci za službena putovanja

 • Uvjeti za isplatu izdataka službenog putovanja
 • Službena putovanja članova, volontera i suradnika
 • Primjeri obračuna putnog naloga
 • Iskazivanje u JOPPD obrascu

Izrada financijskog izvještaja za 2016.

 • Utvrđivanje financijskog rezultata poslovanja
 • Popunjavanje financijskog izvještaja o primicima i izdacima na Obrascu: G-PR-IZ-NPF
 • Popunjavanje Izjave o neaktivnosti – Obrazac: IZJAVA-NPF
 • Popunjavanje Izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava Obrazac: PROR-POT

Novine od 1.1.2017:

 • Promjene u obračunu plaće
 • Minimalna plaća od 1.1.2017.
 • Obračun ugovora o djelu
 • Obračun autorskog ugovora
 • Obračun ugovora o djelu (umirovljenik)
 • Obračun ugovora o djelu (sportski suci i delagati)
 • Ostalo

Vrijeme

četvrtak, 19.1.2017. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV. U cijenu je uključen priručnik Kako voditi jednostavno knjigovodstvo, cijena priručnika u redovnoj prodaji je 150 kn, te besplatne konzultacije mailom nakon održanog seminara.