Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Izrada analize koristi i troška - CBA Cost Benefit Analysis

Predavač

stručnjaci iz KPMG-a

Svrha seminara

Broj sudionika je ograničen: 10

Svrha seminara je pomoći polaznicima da pripreme dokument potreban za prijavu infrastrukturnih i drugih većih projekata – CBA, koji je  sastavni dio studije izvodljivosti (Feasibility study). Predstaviti sadržaj analize troškova i koristi (CBA)  kao ključnog dokumenta za pripremu projekata veće vrijednosti koji će se financirati iz EU fondova, kao i onih koji će se financirati iz drugih izvora, te na praktičnim primjerima i vježbama u grupama raditi na izradi navedene dokumentacije.

Namjena

Seminar je namijenjen svima koji planiraju aplicirati za EU sredstva - vlasnicima i direktorima tvrtki, poslovnim savjetnicima i konzultantima, te svim ostalim zainteresiranim.

Način realizacije

PPT prezentacija, demonstracija različitih alata te praktični primjeri.

Iz programa seminara

 • CBA analiza kao sastavni dio Studije izvodljivosti
 • Što je CBA?
 • Zašto CBA?
 • Veza između CBA i fondova
 • Sadržaj CBA
 • Koraci u izradi CBA
 • Analiza stanja i definiranje ciljeva
 • Analiza mogućnosti i izvedljivosti
 • Inkrementalni pristup
 • Financijska analiza
 • Održivost projekta
 • Ekonomska analiza
 • Ekonomski pokazatelji
 • Procjena rizika
 • Primjer izrade modela CBA u excel-u (potrebno donijeti računalo)

Vrijeme

petak, 9.10.2020. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.