Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Izmjene zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

Svrha seminara

Stupanjem na snagu Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine br. 108/12, 144/12-Uredba, 81/13) od 1. listopada 2012. godine i njegove izmjene od 30. lipnja 2013. godine, nametnute su određene dodatne obveze poduzetnicima (fizičkim i pravnim osobama, bez iznimke!), koje je zakonodavac propisao sa svrhom uvođenja većeg reda u financijsko poslovanje u Republici Hrvatskoj. Stoga je od velike važnosti svima koji obavljaju određene poslove na tržištu radi ostvarivanja prihoda, dohotka, dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi (poduzetnicima) upoznati se s odredbama ovog zakona.

Navedeni zakon regulira financijsko poslovanje poduzetnika kao niti jedan zakon do sada, propisuje rokove ispunjenja novčanih obveza i pravne posljedice zakašnjenja s ispunjenjem novčanih obveza te regulira postupak predstečajne nagodbe kao potpune novine u našem pravnom sustavu.

Dodatno, zakon propisuje temeljna pravila financijskog poslovanja, obveze uprave i nadzornog odbora, definira rizike u poslovanju poduzetnika i propisuje način upravljanja tim rizicima, kao nadzorno tijelo uvodi inspektore financijskog nadzora.

Kao novinu uvodi i zakonom propisani paušalni iznos posebne naknade za zakašnjenje u ispunjenju novčanih obveza (plaćanju), koji ne utječe na tijek i visinu zateznih kamata kao "redovite" sankcije za navedeno zakašnjenje!

Od velike je važnosti za poduzetnike znati koje će se odredbe ugovora koje sklapaju smatrati ništetnima, ako su u suprotnosti s odredbama navedenog zakona.

Većini poduzetnika poznati su pojmovi nelikvidnosti i insolventnosti, no navedeni zakon, koji je na snazi od 1. listopada 2012. godine, a njegove izmjene od 30. lipnja 2013. godine, propisuje određene obveze i radnje koje  poduzetnik mora ispuniti u slučaju nelikvidnosti i/ili insolventnosti, te uz nepoštivanje propisanih procedura veže prekršajne novčane kazne u rasponu od 10.000,00 (deset tisuća) do 1.000.000,00 (milijun) kuna!

Namjena

Svim poduzetnicima, obrtnicima, gospodarskim subjektima, trgovcima i drugim subjektima na tržištu, osobama javnog prava, pravnim osobama s javnim ovlastima, kao i ostalima koji žele saznati osnovne informacije o predstečajnoj nagodbi.

Način realizacije

PP prezentacija, usmena razmjena iskustava i znanja, diskusija

Raspored seminara

od 9:00 do 14:00 (2 pauze po 15 min)

Iz programa seminara

 • na koga se uopće primjenjuje ovaj zakon i moramo li išta o tome znati, ako nas ne zanima stečaj;
 • što donose izmjene zakona od 30. lipnja 2013. godine;
 • tko je obvezan pokrenuti postupak predstečajne nagodbe i u kojem roku;
 • koja tijela ili subjekti sudjeluju u tom postupku i koja se postupovna pravila u njemu primjenjuju;
 • imamo li pravo žalbe u postupku predstečajne nagodbe;
 • kako postupak predstečajne nagodbe utječe na ovršne postupke i postupke osiguranja koji su u tijeku, a kakav je njegov odnos sa stečajnim postupkom koji se vodi pred nadležnim trgovačkim sudom prema Stečajnom zakonu;
 • što s instrumentima osiguranja koja nam je izdao dužnik koji je u postupku predstečajne nagodbe;
 • koje su obveze direktora odnosno članova uprave društava s ograničenom odgovornošću i drugih trgovačkih društava u situaciji nelikvidnosti ili insolventnosti;
 • koje su obveze i koja je uloga nadzornog odbora, ako ga društvo ima, u istim situacijama;
 • na što paziti prilikom sklapanja ugovora s drugim poduzetnicima, kako bi sve odredbe ugovora bile valjane u smislu ovoga zakona;
 • što konkretno moramo poduzeti da bismo od sebe otklonili prekršajnu odgovornost prema ovom zakonu i plaćanje visoke novčane kazne;
 • koja su to temeljna pravila financijskog poslovanja;
 • što zakon od nas traži u smislu upravljanja poslovnim rizicima;
 • koje su dužnosti i ovlasti inspektora financijskog nadzora;
 • ovisi li paušalna naknada štete za zakašnjenje u ispunjenju novčanih tražbina o visini te novčane tražbine i tko je ima pravo naplatiti.

Vrijeme

četvrtak, 18.7.2013. od 9:00 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uključen PDV.