Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Izmjene poreznih propisa od 1.1.2015. godine

Svrha seminara

Broj sudionika ograničen

Od 01.01.2015. godine sve sudionike na poslovnom tržištu čekaju izmjene poreznih propisa te ćemo, kao i mnogo puta do sada, od nove godine imati nova porezna pravila. Ovoga puta se mijenjaju svi važni porezni propisi pa tako imamo izmjene poreza na dobit, PDV-a, poreza na dohodak i ostalih poreznih propisa. Imajući u vidu navedeno, jasno je kako će izmjene utjecati na poslovanje gotovih svih gospodarskih subjekata na hrvatskom tržištu.

Izmjene su proširile oporezive transakcije i predmete oporezivanja, ali postoji i određeni broj izmjena koje bi trebale olakšati poslovanje poduzetnika, a glavna izmjena se odnosi na mogućnost plaćanja PDV-a po naplaćenim naknadama.

Veliki dio izmjena se odnosi na poslovanje s nekretninama, odnosno mijenjaju se dosadašnja pravila i uvjeti kada je potrebno obračunati PDV-a, a kada posebni porez na promet nekretnina prilikom prodaje istih.

Seminar ima svrhu upoznati poduzetnike s najvažnijim izmjenama i njihovim praktičnim primjenama koje su poduzetnici dužni napraviti od 01.01.2015. godine. Također, možete saznati u kojim uvjetima možete koristiti porezne olakšice, poput reinvenstiranja dobiti, odnosno koji su uvjeti za primjenu plaćanja PDV-a tek po naplaćenim računima.

Osim navedenih izmjena, seminar će se djelomično dotaknuti i najavljenih budućih poreznih promjena.

Namjena

Seminar je namijenjen revizorima, računovođama, poreznim stručnjacima, poslovnim konzultantima, project managerima, bankarima, investicijskim i financijskim analitičarima, financijski managerima u poduzećima, mali i srednji poduzetnicima, stručnjacima u ministarstvima, agencijama te ostalim državnim i lokalnim ustanovama.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, prikaz izmjena i dopuna Zakona, upute za praktičnu primjenu izmjena i radionica.

Raspored seminara

od 9:30 do 14:00 (2 pauze po 15 min)

Iz programa seminara

Izmjene i dopune Zakona o PDV-u

 • PDV prema naplaćenim naknadama  - kako mogu platiti PDV tek kada naplatim svoje račune?
 • Obvezne evidencije za tuzemni prijenos porezne obveze
 • Oporezivanje telekomunikacijskih usluga
 • Ukidanje godišnjeg obračuna (PDV-K)
 • Obvezne evidencije za tuzemni prijenos porezne obveze
 • Nove odredbe o plaćanju PDV-a dobavljačima
 • Druge izmjene Zakona o PDV-u

Izmjene Zakona o porezu na dobit

 • Korištenje olakšice za reinvestirana dobit od 01.01.2015. godine
 • Oporezivanje primljenih dividendi i udjela u dobiti iz drugih društava
 • Druge izmjene Zakona o porezu na dobit
 • Najavljene izmjene u budućnosti

Izmjene Zakona o porezu na dohodak

 • Kada i kako moram platiti porez na dohodak od kamata?
 • Oporezivanje kapitalne dobiti za fizičke osobe
 • Novi uvjeti predaje godišnjih poreznih prijava
 • Izmjene poreznih stopa sa aspekta Zakona o porezu na dohodak
 • Novine u JOPPD obrascu od 1. siječnja 2015.

Prikaz izmjena Zakona o doprinosima

Oporezivanje prodaje nekretnina od 01.01.2015. godine

 • Kada smo dužni obračunati PDV, a kada posebni porez na promet nekretnina?
 • Isporuke rekonstruiranih nekretnina
 • Isporuke zemljišta
 • Izmjene Zakona o porezu na promet nekretnina

Vrijeme

četvrtak, 11.12.2014. od 9:30 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

880,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.