Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Izmjene i dopune Zakona o parničnom postupku

Predavač

Željko Pajalić, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske; Jelena Čuveljak, sutkinja na Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske

Svrha seminara

Broj polaznika je ograničen kako bi se što kvalitetnije provodio praktičan rad.

Zakon o parničnom postupku nakon šest godina ima novu veliku izmjenu i dopunu, a koja ima više od 120 članaka te se počinje primjenjivati od 1. rujna 2019. ZPP je bio više puta mijenjan s ciljem da se prevladaju uočeni problemi u njegovoj primjeni i unaprijedi sustav ostvarivanja građanskopravne zaštite, osobito funkcionalizacijom, ubrzanjem i smanjenjem troškova parničnog postupka.

Novela uvodi nova pravila o nadležnosti sudova, elektroničkoj komunikaciji, uvodi se mogućnost održavanja ročišta na daljinu (audio-vizualnim uređajima), propisuje mogućnost sankcioniranja stranaka za prekasno dostavljeni podnesak tako da se prekasno predani podnesci ne uzima u obzir, ujednačeni su rokovi za žalbu a i omogućeno je provođenje ročišta pred sudom drugog stupnja. Nadalje su propisane veće ovlasti sudskim savjetnicima, a u postupku u sporovima male vrijednosti žalba protiv odluke ne odgađa ovrhu, osim ako sud koji donosi presudu odredi drukčije. U postupcima pred trgovačkim sudovima se naglasak stavlja na materijalne dokaze, dozvoljava se traženje stručnih mišljenja, dopuštaju pisani iskazi svjedoka, propisuje da se obavijesti o ročištima pribavljaju putem mrežne stranice e-predmet. Mogućnost stranaka da izjave reviziju je značajno ograničena, no uvedena je nova vrsta postupka, odnosno ogledni postupak. Taj se postupak vodi o pitanjima koja su važna za jedinstvenu primjenu prava, a koje se pojavljuje u većem broju postupaka.

Kako je ova novela nakon šest godina uvodi značajne novine, svrha je ovog seminara da se obrade sve izmjene koje su uvedene u Zakon o parničnom postupku, te će se u interaktivnom okruženju odgovarati i na sva pitanja sudionika u vezi parničnog postupka, koja ne moraju biti nužno vezana uz ovogodišnje izmjene i dopune Zakona o parničnim postupcima.

Namjena

Seminar je namijenjen punomoćnicima javnih poduzeća, upravama trgovačkih društava i punomoćnicima trgovačkih društava, te svim fizičkim i pravnim osobama koji su punomoćnici u sudskim postupcima kao i osobama koje su stranke u parničnom postupku. Seminar je namijenjen i drugim fizičkim i pravnim osobama koje ne uspijevaju riješiti svoje pravne odnose u mirnim postupcima jer će se o 1. rujna 2019. morati u sudskim postupcima primjenjivati nova pravila.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, pitanja i diskusija. Svi sudionici dobit će pročišćeni tekst ZPP-a.

Iz programa seminara

 • Nova pravila o nadležnosti
 • Pokriće troškova postavljanja i rada privremenog zastupnika
 • Podnesci u elektroničkom obliku
 • Održavanje ročišta na daljinu
 • Pisano obrazloženje izdvojenog glasa kada odluku donosi vijeće
 • Dostava pismena u elektroničkim putem
 • Obračun troškova parničnog postupka
 • Rješavanje spora mirnim putem
 • Preinaka tužbe
 • Prekid postupka
 • Odbitak pretporeza na utužene tražbine
 • Pisano očitovanje na navode stranaka
 • Obrazloženje presude
 • Razlozi za žalbu i ispitivanje presude po službenoj dužnosti
 • Odlučivanje suda drugog stupnja po žalbi
 • Provođenje dokaza u žalbenom postupku
 • Revizija po dopuštenju
 • Postupak povodom pravnog lijeka protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave
 • Pravila u postupku u sporovima male vrijednosti
 • Postupak pred trgovačkim sudovima
 • Ogledni postupak radi rješenja pitanja važnog za jedinstvenu primjenu prava
 • Izravna dostava putem javnog bilježnika u europskim postupcima
 • Nadležnost za izdavanje europskog platnog naloga

Vrijeme

četvrtak, 12.12.2019. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.