Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

ISO standard: Upravljanje kvalitetom u praksi

Predavač

Tomislava Sabo Pavunić

Svrha seminara

Broj sudionika ograničen

Kako tržište postaje sve izazovnije i zahtjevnije, tako se sve češće tvrtkama nameće zahtjev za uspostavom sustava upravljanja kvalitetom. Sve je više natječaja i naručitelja, kako na domaćem, tako i na međunarodnom tržištu koji od dobavljača proizvoda/usluga zahtijevaju implementiran sustav upravljanja kvalitetom prema normi HRN ISO/IEC 9001:2015.

Vrlo je često zahtjev tržišta implementacija sustava upravljanja kvalitetom prema normi HRN ISO/IEC 9001:2015 budući da je ona generička norma koja vrijedi za sve tipove organizacija, neovisno o njihovoj primarnoj djelatnosti i može se smatrati baznom, tj. osnovnom normom za nadogradnju sustava kvalitete s bilo kojim tehničkim standardom ili sustavom upravljanja.

Norma je napisana tako da se po njoj mogu certificirati različite tvrtke i u pojedinim je dijelovima vrlo općenita pa je kod uspostave sustava upravljanja kvalitetom potrebno znati/prepoznati i definirati minimum zahtjeva koje organizacija mora zadovoljiti kako bi mogla zatražiti formalno certificiranje sustava od strane certifikacijskih kuća koje izdaju certifikat sukladnosti s normom.

Svrha ovog seminara je da vas na praktičnim primjerima provede kroz normu HRN ISO/IEC 9001:2015, kroz zahtjeve i minimum dokumentacije koja vam je potrebna za uspostavu sustava upravljanja kvalitetom.

Onima koji već imaju uveden sustav upravljanja kvalitetom, ovaj će seminar dati praktična znanja koja će vam pomoći u održavanju sustava tako da sustav upravljanja kvalitetom ne utječe na bitnu promjenu poslovnih procesa tvrtke, već da normu prilagodite u mjeri u kojoj je to moguće vašem poslovanju.

Učinkovit sustav upravljanja kvalitetom dovodi do neprekidnog poboljšavanja u svim odjelima organizacije, dovodi do usmjerenosti na poslovne procese čime se postiže njihova veća kontrola i njihovo konstantno unaprjeđenje što u konačnici rezultira boljim odnosom prema kupcima/klijentima takve organizacije, te utječe na višu razinu kvalitete poslovanja organizacije, niže troškove, lojalnost kupaca, povećanje tržišnog udjela i veću profitabilnost.

Namjena

Seminar je namijenjen voditeljima kvalitete, članovima tima za kvalitetu, predstavnicima uprave za kvalitetu, svima koji se susreću s normom HRN ISO/IEC 9001:2015, tvrtkama koje žele uvesti sustav upravljanja kvalitetom prema HRN ISO/IEC 9001:2008, tvrtkama koje žele efikasnije upravljati postojećim sustavom kvalitete i tvrtkama koje žele integrirati sustav kvalitete prema normi HRN ISO/IEC 9001:2015 s nekim drugim sustavom upravljanja.

Način realizacije

Predavanje s Power Point prezentacijom, tumačenje norme HRN ISO/IEC 9001:2015, praktični primjeri obvezne dokumentacije za HRN ISO/IEC 9001:2015, vježbe za izradu i ažuriranje dokumentacije sustava upravljanja kvalitetom.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

Koncepti kvalitete i povijest kvalitete

 • Razvoj koncepta kvalitete kroz povijest
 • ISO organizacija i standardi
 • Obitelji normi
 • Norme za koje se tvrtka može certificirati
 • Što kvaliteta znači danas?
 • Kvaliteta kao poslovna izvrsnost

Tumačenje zahtjeva norme po točkama norme HRN ISO/IEC 9001:2015

 • Opći zahtjevi
 • Zahtjevi koji se odnose na dokumentaciju
 • Odgovornost uprave
 • Upravljanje resursima
 • Realizacija proizvoda
 • Mjerenje, analiza i poboljšavanje

Obvezna dokumentacija

 • Što se podrazumijeva pod dokumentacijom sustava upravljanja kvalitetom?
 • Hijerarhija dokumentacije
 • Osnovni dokumenti
 • Dodatni dokumenti
 • Upravljanje dokumentacijom prema zahtjevima norme
 • Primjeri dokumentacije iz prakse

Interno prosuđivanje (interni audit)

 • Što je interni audit i kako se provodi?
 • Plan audita
 • Faze provođenja audita
 • Primjeri dokumentacije za interni audit iz prakse,
 • Izvještaj o auditu

Certifikacijski audit

 • Što tvrtka treba pripremiti za certifikacijski audit?
 • Tijek odvijanja certifikacijskog audita
 • Najčešća pitanja auditora

Smjernice za integraciju sustava upravljanja

 • Dijelovi HRN ISO/IEC 9001:2008 koji se mogu integrirati s drugom sustavima upravljanja
 • Kako povezati sustave upravljanja u integriran sustav – praktičan primjer

Vrijeme

četvrtak, 7.4.2022. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1490,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.