Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Internet marketing

Predavač

Nina Jocić

Svrha seminara

Seminar je organiziran tako da polaznicima pruži uvod u osnovne koncepte digitalnog marketinga, upozna ih s ključnim pojmovima i odnosima među platformama. Naučit ćete koji su ključni elementi web stranice, kako pripremiti strategiju kriznog komuniciranja na društvenim mrežama, kako prepoznati, analizirati i pratiti širenje krize te savladati procjenu kada, kako i na kojim platformama reagirati, koje mogućnosti oglašavanje postoje, te kako mjeriti isplativost oglasa.

Namjena

Seminar će biti od iznimne koristi za polaznike koji su se tek nedavno susreli s internet marketingom te za one koji su dosad učili samostalno, no voljeli bi sve dosad naučeno strukturirati u jasnom okviru koji će moći nadograditi specijaliziranim seminarima (AdWords, SEO, Marketing na društvenim mrežama itd.). Za polaznike koji imaju osnovnu razinu znanja dolazi kao sistematizirano ponavljanje i podsjetnik na novosti koji stvara odličnu pripremu za daljnje seminare.

Iz programa seminara

 • Internet marketing – segment marketinga u kojemu još uvijek vrijede mnoga stara pravila, samo ih danas poznajemo pod novim nazivima
 • Kratka povijest i razvoj internet marketinga
 • Osnovni pojmovi i kratice
 • Web stranica – mjesto na kojemu sve počinje i (ponekad) prebrzo završava
 • Osnove internet analitike
 • Ključni kanali i njihovi međuodnosi
 • Content – vrste, značajke i primjena različitih formata sadržaja
 • Osnovni pojmovi i koncepti internet oglašavanja
 • Display oglašavanje – vrste display oglašavanja, direktni i programatski zakup
 • Oglašavanje na društvenim mrežama
 • Oglašavanje na tražilicama
 • E-mail oglašavanje
 • Novi trendovi u oglašavanju
 • Native sadržaj i oglašavanje – elementi, primjena, produkcija, praćenje
 • Praćenje, optimizacija i maksimizacija rezultata internet marketinga

Vrijeme

četvrtak, 12.9.2019. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.