Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Instrumenti osiguranja plaćanja i prisilna naplata potraživanja u zemlji i Europskim platnim nalogom u EU

Predavač

Gordana Muraja

Svrha seminara

Svota vaših potraživanja prema kupcima raste? Vrijeme prolazi, a kupci ne plaćaju unatoč obećanjima? I kad pokrenete ovrhu, ona ostaje bez uspjeha?

Jednako tako kao što razmišljamo o prodajnoj strategiji, tako trebamo razmišljati i o strategiji naplate tražbina. Kao i u drugim područjima, najbolje učinke daje dobra priprema i razrađena metodologija.

Seminar obrađuje praktične aspekte uspješne naplate. Naučit ćete kako razmišljati o definiranju odnosa s kupcima, koje dokumente trebate osigurati i prije nego što bilo što prodate, na koje detalje obratiti pažnju, koje postupke primijeniti da biste osigurali sve što je potrebno za uspješnu naplatu.

Svrha je ovog seminara poduzetnicima dati pregled u kojoj mjeri naplata zavisi od načina na koji su postavili poslovanje, dati im pregled mogućih instrumenata osiguranja plaćanja te ukazati o čemu sve trebaju razmišljati kod planiranja prodaje kako bi od kupca prikupili informacije i dokumente ključne za uspješnu naplatu.

Seminar predstavlja najvažnije instrumente osiguranja plaćanja, njihove prednosti i nedostatke te daje pregled načina za naplatu potraživanja mirnim putem ali i sudskih postupaka koje možete pokrenuti radi naplate.

Predstavit ćemo i Europski platni nalog, instrument koji nam je na raspolaganju za naplatu određenih vrsta tražbina u zemljama Europske unije.

Namjena

Seminar je namijenjen svima koji žele povećati naplatu. Namijenjen je poduzetnicima koji započinju poslovanje i žele osigurati potrebne preduvjete za prodaju i naplatu, poduzetnicima koji žele povećati učinkovitost naplate, direktorima, voditeljima prodaje, voditeljima računovodstva, prodajnim stručnjacima, računovođama.

Način realizacije

PPT prezentacija popraćena izlaganjem i praktičnim primjerima, razgovor, odgovori na pitanja.

Iz programa seminara

I. Osnovni preduvjet(i) za uspješnu naplatu

 • Definiranje uvjeta prodaje spram robe / usluge
  • Interni zahtjevi - uređenje prodajnog procesa, dokumenti
 • Opći uvjeti poslovanja
  • Cjenik (što je uključeno u cijenu / što nije)
  • Rokovi plaćanja / predujam
  • Rokovi prigovora na račun
  • Rokovi prigovora na kvalitetu robe
  • Kad su kupci (i) strani državljani
  • Za slučaj spora: mjerodavno pravo, mjesna nadležnost, izvornik
 • Ponuda i prihvat ponude
  • Osobe ovlaštene za zastupanje, punomoćnici po zaposlenju
  • Narudžba i tko ju je dao
  • Čime je kupac voljan jamčiti ispunjenje obveze
 • Račun
  • Robni dokumenti
  • Potvrda pružene usluge
  • Dospijeće
  • Rok plaćanja
 • Zastara
  • Što je zastara i tko na nju treba paziti
  • Zašto rok zastare tražbine treba utvrditi i prije njenog dospijeća
  • Izvadak otvorenih stavaka i njegova potvrda - je li to priznanja duga
  • Opomena pred ovrhu

II. Naplata potraživanja mirnim putem

 • Prijeboj tražbina
 • Priznanje duga
 • Mirenje

III. Instrumenti osiguranja plaćanja

 • Sudužnik
 • Jamac platac
 • Suglasnost za zapljenu po pristanku dužnika (tzv. administrativna zabrana)
 • Zadužnica: pravna i fizička osoba
 • Mjenica
 • Založna prava (pokretnine, nekretnine, prava, vrijednosni papiri, ulog u trgovačkom društvu)
 • Escrow

IV. Ovrha

 • Zapljena po pristanku dužnika
 • Kako do podataka o imovini dužnika
 • Na temelju vjerodostojne isprave
 • Na temelju ovršne isprave
 • Sudska
 • Izvansudska

V. Platni nalog

 • Kad se traži

VI. Europski platni nalog

 • Naplata u prekograničnim predmetima na području Europske Unije
 • Vrste obveza za koje se može tražiti (roba / usluge)
 • Gdje prikupiti podatke o zakonodavstvu druge države
 • Domicil stranaka
 • Nadležni sud i pristojbe

VII. Pitanja 

Vrijeme

srijeda, 22.3.2017. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV. Snižena cijena vrijedi za prijave do 20.3.2017.