Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Instrumenti osiguranja plaćanja (mjenica, zadužnica, bankarska garancija, fiducij)

Svrha seminara

Upoznavanje sa pojedinim instrumentima plaćanja koji se koriste u svakodnevnoj poslovnoj praksi; pojam, vrste i uporaba mjenice u praksi; zadužnica i bjanko zadužnica kao sredstvo osiguranja i naplate tražbine; jamstvo kao instrument osiguranja izvršenja obveza; hipoteka i fiducij; akreditiv; garancije; escrow račun

Namjena

Pravnicima, ekonomistima i financijašima u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama; rukovoditeljima pravnih, kadrovskih i financijskih službi; obrtnicima; vlasnicima trgovačkih društava; odvjetnicima i javnim bilježnicima; knjigovodstvenim servisima; revizorskim društvima.

Način realizacije

Predavanje s PPT prezentacijom, radionica – modeli ugovora u praksi; analiza pojedinog instrumenta; prikaz sudske prakse; polaznicima se izdaju materijali s oglednim primjerima.

Raspored seminara

Kava dobrodošlice

I.dio: 9:00 – 13:00 (pauza za kavu 15 min)

od 13:00 do 14:00 ručak

II.dio: 14:00 – 16:30 (pauza za kavu 15 min)  

 

Iz programa seminara

  • mjenične klauzule
  • odgovornost za mjeničnu obvezu
  • izdavanje i uporaba bjanko mjenice
  • elementi zadužnice
  • odnos jamca i dužnika
  • postupak naplate zadužnice
  • ugovor o jamstvu – klauzule
  • solidarno jamstvo

Vrijeme

četvrtak, 15.3.2012. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu je uračunat ručak, napici, pisani materijali, uvjerenje i parking. U cijenu nije uračunat PDV.