Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Google Ads napredni

Predavač

Miroslav Varga

Svrha seminara

Da bi znali izvući najviše korist iz Google Ads oglašavanja, potrebno je dobro razumjeti mogućnosti Ads sustava. Uz nekoliko desetaka izmjena i dopuna u Ads sustavu godišnje, teško je pratiti i testirati sve mogućnosti i biti u korak sa sustavom.

Stoga ćete na seminaru naučiti neke napredne tehnike optimizacije Ads kampanje, neke vrlo jednostavne, a iznimno efikasne trikove i moći ćete na licu mjesta ‘popraviti’ svoje kampanje. Spomenut ćemo jednu nezaobilaznu opciju u Ads Editoru i napravit ćemo export rezultata kampanje u tablični kalkulator za daljnju obradu podataka. Naučiti ćete koristiti neke funkcije automatiziranog upravljanja kampanjama i kako se poigrati eksperimentima za simultano testiranje optimalnih parametara.

Ovaj seminar je namijenjen osobama koje već koriste Ads sustav i imaju mjesečno nekoliko tisuća klikova. Potrebno je predznanje iz osnovnih elemenata ADs kampanje kako bi mogli pratiti seminar pa oni koji nemaju barem deset tisuća klikova u računu, bolje da preskoče ovaj seminar.

Namjena

Svi koji se oglašavaju u Ads sustavu susreću se s istim problemom – teško je držati korak s dopunama Ads sustava. Na ovom seminaru naučit ćete jako puno tips'n tricks kako upravljati računom i postići s istim proračunom puno efikasnije povratne rezultate. Idealni polaznik ima Ads i Analytics račun povezan kako bi mogao pratiti sve elemente koji će biti obrađeni na seminaru.

Način realizacije

Malo PPT prezentacije, online Workshop optimiziranja aktivne kampanje, rad na stvarnim kampanjama uz izravan pristup internetu i alatima koji mogu značajno pomoći u optimizaciji. Poželjno je imati svoj laptop na prezentaciji, ali nije uvjet.

Iz programa seminara

 • Struktura i razlog upotrebe MCC računa
 • Eksperimenti - postavljanje i analiza
 • Strukturiranje računa za optimalni sadržaj (STAG, ALAG, IBAG)
 • Kako koristiti predefinirane reporte za analizu publika
 • Kako koristiti Data Studio za analizu 
 • Optimiziranje RSA oglasa
 • Peel and stick metoda,
 • DSA Adgrupe/kampanje,
 • Što je Data Feed i kako ga postaviti/manipulirati
 • Kontrola mogućeg potkradanja u display kampanjama,
 • Kako licitirati prvenstveno za prvu poziciju,
 • Kako popraviti svoj AdRank odnosno smanjiti cijenu klik

Vrijeme

četvrtak, 28.4.2022. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1690,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.