Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

GDPR za ljudske potencijale

Predavač

Tatjana Salopek

Svrha seminara

Svrha seminara je na praktičan i edukativan način upoznati polaznike seminara s temeljnim pojmovima Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (dalje u tekstu: GDPR).

Poseban naglasak ovog seminara je upoznavanje pravnih subjekata i/ili zaposlenika u pravnim subjektima koji se u svojem temeljnom poslovanju bave ljudskim potencijalima s najvažnijim izmjenama i utjecajem GDPR-a na taj segment poslovanja.

Namjena

Ovaj seminar je namijenjen svim poduzetnicima, a naročito poduzetnicima s velikim brojem zaposlenika.

Način realizacije

PPT prezentacija praćena usmenim objašnjenjima uz praktične savjete i primjere.

Iz programa seminara

Općenito GDPR

 • značaj, stupanje na snagu, odnos prema Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka;
 • objašnjenje najvažnijih pojmova GDPR-a  (obrada osobnih podataka, osobni podatak, ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade, sustav pohrane, službenik za zaštitu osobnih podataka, evidencija o obradi osobnih podataka, privola i dr.);
 • osnove za zakonitu obradu po GDPR-u uz objašnjenje kako postupati u kojem slučaju ovisno o tome što je osnova obrade (zakon, ugovor, privola, pravne obveze voditelja obrade, nužnost radi zaštite ključnih interesa ispitanika, javni interes, legitimni interes);
 • objašnjenje pojma svrha obrade uz praktične primjere;
 • općeniti pregled ostalih odredbi uz objašnjenje svih najvažnijih dijelova GDPR-a kako bi se poduzetnik mogao u svojoj specijalnoj djelatnosti s razumijevanjem prilagoditi i uskladiti.

Specifičnosti vezane na segment ljudskih potencijala:

 • upoznavanje sa specijalnim propisima koji reguliraju područje radnih odnosa (Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima);
 • objašnjenje pojma osobni podatak u kontekstu zaposlenika;
 • svrhe obrade u kontekstu korištenja osobnih podataka zaposlenika;
 • tumačenje obrade osobnih podataka zaposlenika u kontekstu ugovora o radu i ispunjavanja prava i obveza iz ugovora o radu;
 • privola zaposlenika za objavu fotografije na web stranici Poslodavca;
 • privola zaposlenika za razne marketinške sadržaje Poslodavca;
 • obrada biometrijskih podataka u svrhu evidentiranja radnog vremena (alternativna opcija);
 • fotografije zaposlenika na internim folderima poslodavca s raznih događaja unutar tvrtke poslodavca;
 • kopije osobnih iskaznica i kopije tekućih računa (prekomjerna obrada);
 • procjena radnog učinka zaposlenika na temelju testova (osnova obrade);
 • rokovi čuvanja i vrste isprava koje poslodavac treba čuvati;
 • dostava podataka raznim primateljima podataka;
 • obveza sklapanja ugovora s vanjskim izvršiteljima obrade kojima se dostavljaju osobni podaci zaposlenika;
 • sustav video nadzora i upoznavanje zaposlenika s istim;
 • izmjene ugovora o radu (oprez kod pojma dobrovoljne privole) ili privole i izjave o povjerljivosti;
 • izmjene Pravilnika o radu (oprez obzirom se radi o jednostranom aktu);
 • selekcijski postupci zapošljavanja novih zaposlenika (kada je potrebna privola);
 • iznosi kazni i načini kažnjavanja u slučaju postupanja protivno odredbama GDPR-a.

Vrijeme

četvrtak, 5.7.2018. od 9:00 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.