Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Franšizno poslovanje

Svrha seminara

Broj sudionika ograničen: 20 

Franšiza predstavlja model poslovanja koji značajno smanjuje rizik prilikom pokretanja poduzeća i u fazi brzog rasta. Zbog prepoznatih prednosti u primjeni franšiznog modela poslovanja i za poduzetnike koji tek pokreću biznis i za uspješna poduzeća koja žele širiti poslovanje, franšizno poslovanje već se desetljećima uspješno primjenjuje u razvijenim zemljama.

Kupovinom franšize poduzetnik pokreće posao uz podršku iskusnijeg davatelja franšize koji svoje znanje i iskustvo poslovanja u djelatnosti prenosi na kupca franšize uz određenu naknadu. Podrška koju kupac franšize može očekivati vezana je uz odabir i opremanje lokacije, zapošljavanje djelatnika, edukaciju potrebnu za započinjanje djelatnosti, marketing, kontakte s dobavljačima i dr.

S druge strane, širenje poslovanja kroz prodaju franšize, omogućuje brži razvoj uz manji rizik i uloženi kapital, u odnosu na tradicionalni pristup koji poduzeća najčešće primjenjuju - otvaranje vlastitih podružnica. Da bi poduzeće postalo davatelj franšize mora zadovoljiti određene organizacijske preduvjete i „posložiti“ svoje poslovanje kako bi bilo spremno uspješno se replicirati i profunkcionirati i na nekom drugom području.

Svrha ovog seminara je upoznati polaznike s prednostima, ali i izazovima koje pruža kupovina franšiza te širenje poduzeća na domaćem i inozemnom tržištu kroz stvaranje franšizne mreže. Seminar će pružiti znanja potrebna za kvalitetnu analizu svih aspekata franšizne ponude, a poduzećima koja imaju potencijal za rast pomoći će u analizi vlastitog poslovanja i definiranju koraka do kreiranja vlastite franšize mreže.

Namjena

Seminar je namijenjen poduzetnicima koji pokreću vlastiti biznis i u potrazi su za podrškom, te modelom poslovanja koje će im omogućiti smanjenje poslovnog rizika; poduzetnicima koji žele proširiti poslovanje na druga geografska područja; onima koji već imaju mrežu podružnica, ali žele ju preoblikovati u franšiznu mrežu; odvjetnicima koji pružaju usluge savjetovanja kupaca i davatelja franšize prilikom sklapanja ugovora o franšizi; bankarima koji žele bolje razumjeti razinu rizika u financiranju poduzeća koja kupuju franšizu i koji rastu uz primjenu franšize; poslovnim savjetnicima koji žele proširiti svoje područje djelovanja na savjetodavne usluge za kupce i davatelje franšize.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, prikaz i analiza primjera domaćih i inozemnih franšiznih ponuda iz perspektive primatelja i davatelja franšize; pitanja i diskusija.

Raspored seminara

od 9:00 do 14:00 (2 pauze po 15 min)

Iz programa seminara

  • Franšiza u Hrvatskoj i svijetu
  • Ugovor o franšizi – obveze i prava
  • Najčešće financijske obveze kupca franšize prema davatelju franšize
  • Koju vrstu podrške davatelj franšize osigurava kupcu franšize?
  • Koliko franšiza košta i da li se isplati?
  • Koje preduvjete treba zadovoljiti dobar kupac franšize?
  • Kada je poduzeće spremno postati davatelj franšize?
  • Na što obratiti pažnju prilikom potpisivanja ugovora o franšizi?
  • Izlazak na međunarodna tržišta putem franšize

Vrijeme

četvrtak, 13.3.2014. od 9:00 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uključen PDV.