Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Financijski izvješaji i porezne pripreme

Svrha seminara

Budući da je završila 2014. godina, bliže se i rokovi za predaju poreznih prijava i izradu financijskih izvještaja. U ovom razdoblju veliki broj porezno-računovodstvenih djelatnika se zasigurno pita jesu li učinili sve korake kako bi optimizirali računovodstvenu i poreznu obvezu.

Ovaj seminar se bavi praktičnim pitanjima sastavljanja završnog računa te nudi konkretne korake kako optimizirati poslovni rezultat i iskoristiti olakšice koje omogućavaju trenutno važeći propisi. Cilj seminara je uputiti polaznike u specifična znanja potrebna kako bi se sastavio završni račun, od pripremnih radnji, obračuna članarina, do sastavljanja samih završnih izvještaja.

Seminar je zamišljen kao radionica u kojoj će polaznici, među ostalim, sastaviti svoj završni račun.

Namjena

Seminar je namijenjen revizorima, računovođama, poreznim stručnjacima, poslovnim konzultantima, project managerima, bankarima, investicijskim i financijskim analitičarima, financijskim managerima u poduzećima, malim i srednjim poduzetnicima, stručnjacima u ministarstvima, agencijama te ostalim državnim i lokalnim ustanovama.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, upute za praktičnu primjenu izmjena i radionica.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

 • Aktivnosti i rizici kod dugotrajne imovine – amortizacija, otpis imovine koja se ne koristi, udjeli i ostalo
 • Aktivnosti i rizici kod kratkotrajne imovine – kontrola potraživanja, zaliha, novca i ostalih stavki
 • Aktivnosti i rizici u okviru pasive – kontrola dugoročnih i kratkoročnih obveza, strukture pasive, usklade obveza s vjerovnicima i sl
 • Aktivna i pasivna vremenska razgraničenja i kontrola rezultata
 • Obračun članarina
 • Završni obračun PDV-a – što se uključuje u PDV-K
 • Razlika reprezentacije, promidžbe, sponzorstva i darovanja
 • Porezno priznate rezervacije -  što se može i treba rezervirati?
 • Porezni tretman raznih vrsta potraživanja – kada porezno optimizirati vrijednosno usklađenje potraživanja?
 • Porezni tretman automobila
 • Reinvestirana dobiti -  kada i kako umanjiti svoju poreznu obvezu za reinvestiranu dobit?
 • Sastavljanje PD obrasca – prikaz porezno priznatih i nepriznatih ostalih stavki
 • Izračuni odgođene porezne imovine – što je to, kako se računa i kako se umanjuje?
 • Kako porezno optimizirati rezultat poslovanja?
 • Radionica – sastavljanje završnog računa kroz primjere iz prakse

Vrijeme

četvrtak, 19.3.2015. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.