Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Financije za nefinancijaše: Osnove analize financijskih izvještaja

Svrha seminara

Broj sudionika ograničen: 20 

Svrha seminara je kreirati kritičnu razinu razumijevanja financija kako bi se kvalitetno moglo procijeniti rezultate poslovanja kompanije. Konkretno, to znači razumijevanje financijskih termina, procesa i načina na koji se poslovne aktivnosti tvrtke reflektiraju na njen financijski uspjeh – točnije, njenu vrijednost.

Namjena

Članovima uprava, višem i srednjem menadžmentu odgovornim za financijske rezultate poslovne jedinice, divizije, profitnog centra ili sl.; direktorima tvrtki čija specijalizacija nisu korporativne financije; projektnim menadžerima; djelatnicima financijskih institucija koji su u doticaju s korporativnim sektorom i potrebno im je razumijevanje osnova korporativnih financija; djelatnicima javne uprave, ministarstava i ostalih javnih službi kojima je potrebno razumijevanje osnova korporativnih financija.

Način realizacije

PP prezentacija, vježbe

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 pauza
II dio od 13:15 do 16:30 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

Program na koncizan i pragmatičan način polaznicima približava elementarne koncepte iz analize financijskih izvješća, te je stoga intencija osposobiti polaznike da nakon završetka edukacije budu u stanju:

  • Interpretirati glavne stavke računa dobiti / gubitka i bilance
  • Izračunati i objasniti operativni, financijski, investicijski i slobodni novčani novčani tok kompanije
  • Izračunati i interpretirati financijske omjere likvidnosti, aktivnosti, zaduženosti i profitabilnosti
  • Razumjeti način na koji različite kombinacije profitne marže, obrtaja ukupne ili dijelova imovine te struktura izvora financiranja utječu na rezultate poslovanja
  • Razlikovati internu od održive stope rasta kompanije
  • Razumjeti utjecaj fiksnih operativnih troškova na operativni rizik i način na koji se on mjeri (koncept operativne poluge)
  • Razumjeti utjecaj fiksnih troškova financiranja na financijski i ukupni rizik, te način na koji se on mjeri (koncept financijske poluge)

Vrijeme

četvrtak, 20.2.2014. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uključen PDV.