Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

FIDIC ugovori u okviru hrvatskog zakonodavstva

Predavač

Marina Splivalo, dipl.iur i Maria Vlaho, dipl.iur

Svrha seminara

Međunarodno udruženje savjetodavnih inženjera (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils) izradilo je i objavilo niz pravila koja uređuju ugovorne odnose u graditeljstvu (FIDIC Opći uvjeti ugovora). Zbog svoje kvalitete, odnosno pravične podjele rizika između naručitelja i izvođača te jasnog i detaljnog uređenja prava i obveza ugovornih strana, FIDIC Opći uvjeti ugovori često se ugovaraju u različitim građevinskim projektima. U širokoj su upotrebi u međunarodnim građevinskim projektima, a u Republici Hrvatskoj su najčešći prihvaćeni međunarodni standard ugovaranja za radove. Učestalo se koriste u građevinskim projektima financiranim od strane međunarodnih financijskih organizacija, a sukladno obvezama preuzetim međunarodnim sporazumima korišteni su u projektima financiranim sredstvima iz pretpristupnih fondova Europske unije. Ugovaranje prema FIDIC modelu često je i u infrastrukturnim projektima koji su sufinancirani sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije, a neki naručitelji koriste ih u projektima financiranim sredstvima iz drugih javnih izvora ili privatnim investicijama. Zbog svoje kvalitete i učinkovitosti, postali su redovito korišten model ugovora.

FIDIC-ova serija općih uvjeta ugovora iz 1999. sadrži osam modela namijenjenih za razne svrhe. Neki od tih modela, poput Crvene i Žute knjige, u širokoj su primjeni u Republici Hrvatskoj,dok su drugi modeli nešto manje poznati.

Kako se radi o složenim ugovornim pravilima, potrebno je određeno znanje i iskustvo kako bi se ta pravila prilagodila pojedinom projektu te ugovor uspješno proveo u praksi. Na seminaru će se polaznici upoznati s ugovornim pravilima Crvene i Žute knjige te osnovnim značajkama Srebrne i Zelene knjige. Prikazat će se najvažnija prava i obveze ugovornih strana, kao i ovlasti Inženjera, a poseban naglasak stavit će se na potraživanja Izvođača i Naručitelja te rješavanje sporova. 

Namjena

Ovaj seminar je primarno namijenjen osobama koje pripremaju dokumentaciju za nadmetanje i provode ugovore na temelju FIDIC-ovog modela, što uključuje predstavnike Naručitelja, Izvođača te Inženjera. Seminar je namijenjen i svima onima koji su zainteresirani steći praktično znanje o uspješnoj provedbi ovih ugovora.

Način realizacije

PPT prezentacije i interaktivna radionica.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:30 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

I. Ugovori o građenju

 • Osnovni propisi RH
 • Ugovorne strane
 • Osnovni elementi ugovora o građenju

II. Modeli FIDIC Općih uvjeta ugovora

 • Crvena knjiga
 • Žuta knjiga
 • Srebrna i Zelena knjiga
 • Prilagodba FIDIC modela kontinentalnim pravnim sustavima
 • Priprema posebnih uvjeta ugovora

III. Ugovorna prava i obveze

 • Prava i obveze Naručitelja
 • Prava i obveze Izvođača
 • Ovlasti Inženjera

IV. Provedba ugovora

 • Početak radova, rok za izvršenje
 • Izmjene ugovora
 • Testovi i preuzimanje radova
 • Cijena i obračun
 • Razdoblje obavijesti o nedostacima
 • Raskid ugovora i obustava

V. Podjela rizika

 • Rizici Izvođača
 • Rizici Naručitelja

VI. Potraživanja

 • Potraživanja Naručitelja
 • Potraživanja Izvođača
 • Priprema zahtjeva
 • Uloga Inženjera

VII. Rješavanje sporova

 • Vijeće za rješavanje sporova
 • Arbitraža
 • Najčešće vrste sporova i primjeri iz prakse

Vrijeme

četvrtak, 8.6.2017. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.