Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Excel u računovodstvu i financijama

Svrha seminara

Broj sudionika ograničen

Želite unaprijediti korištenje Excela za poboljšanje kvalitete obavljanja svakodnevnih zadataka i poslova u računovodstvu i financijama? Excel danas predstavlja jedan od najbitnijih alata u svakodnevnom radu u financijama i računovodstvu. Excel pruža mnoge mogućnosti koje mogu olakšati svakodnevne poslove. Na seminaru će biti predstavljeni praktični savjeti za naprednu primjenu Excela u računovodstvu i financijskom izvještavanju. Naučit ćete kako olakšati svakodnevni posao pomoću Excela. Izrada računa, obračun plaće, obračun honorara, obračun putnog naloga, analiza poslovanja i mnoge druge svakodnevne poslove možete brzo i jednostavno automatizirati pomoću Excel-a.

Za sudjelovanje na seminaru potrebno je osnovno poznavanje Excela. Ovaj seminar pokazat će da korištenje određenih naprednih mogućnosti u Excelu ne moraju biti komplicirane da bi se ostvarile značajne uštede u vremenu. Na seminaru će svi polaznici dobiti gotove modele za praktičnu primjenu na računalu.

Namjena

Seminar je namijenjen svima koji obavljaju računovodstvene, knjigovodstvene i financijske poslove: računovođe, voditelje financija i sve ostale koji rade u računovodstvu i žele podići kvalitetu svog rada i usput uštedjeti vrijeme kod obavljanja svakodnevnih poslova.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, priručnik za primjenu Excela u računovodstvu i financijama, gotovi modeli za direktnu primjenu u praksi.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

 • Primjena jedne od najkorisnijih funkcija u Excelu u praksi (VLOOKUP funkcija)
 • Kako spriječiti pogrešne unose podataka formiranjem liste za odabir (Data Validation)?
 • Upotreba naredbe Traženje rješenja (Goal Seek) - primjer obračuna plaće i drugog dohotka
 • Upotreba Pivot tablica (zaokretne tablice), najmoćnijeg alata za analizu
 • Povezivanje Word-a i Excel-a (primjer izrada bilješki uz financijske izvještaje)
 • Izračun financijskih pokazatelja poslovanja
 • Kako uspješno upravljati s dugim popisima podataka: funkcija filtriranja?
 • Korisni trikovi u Excelu
 • Korisne prečice (Shortcuts) u Excelu
 • Koje svakodnevne evidencije možete voditi u Excelu?
 • Gotovi modeli za praktičnu primjenu

Vrijeme

četvrtak, 7.5.2015. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1290,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.