Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Europsko pravo i presude Europskog suda

Svrha seminara

Razvoj zajedničkog tržišta Europske unije zahtijevao je i integrirani pravni sustav što ima za posljedicu stvaranje europskog pravnog sustava. Svaka članica Europske unije obvezna je poštivati odluke Europskog suda pravde. Europski sud pravde tumači odredbe osnivačkih ugovora, a nadležan je i za rješavanje sporova po tužbama država članica i građana čija su prava povrijeđena nekom od odluka tijela Europske Unije.

Nadležnost Europskog suda za ljudska prava odnosi se na sve države koje su ratificirale Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda dio je hrvatskog pravnog poretka  od 1997. godine. Državna tijela u Republici Hrvatskoj dužna su jamčiti i štititi prava zajamčena Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. U slučaju povrede prava Europski sud za ljudska prava  kao međunarodna institucija pod određenim uvjetima može razmatrati zahtjeve osoba koje smatraju da su prekršena njihova prava zajamčena Europskom Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Cilj seminara je upoznati sudionike s temeljnim načelima europskog prava, nadležnosti Europskog suda pravde i Europskog suda za ljudska prava te analizom presuda Europskog suda pravde i Europskog suda za ljudska prava upoznati sudionike seminara o stajalištima izraženim u sudskim odlukama. 

Namjena

Seminar je namijenjen javnim poduzećima, upravama trgovačkih društava i jedinicama lokalne samouprave, odvjetnicima te fizičkim i pravnim osobama.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, prikaz nadležnosti sudova i analiza primjera sudskih odluka Europskog suda pravde i Europskog suda za ljudska prava.

Raspored seminara

od 9:00 do 14:00 (2 pauze po 15 min)

Iz programa seminara

Europsko pravo

 • Osnovni pojmovi prava EU
 • Provedba pravnih direktiva
 • Nadzor provedbe zakona EU
 • Lisabonski ugovor

Europski sud pravde

 • Nadležnost
 • Postupak protiv država članica zbog kršenja europskog prava
 • Postupak povodom tužbe za poništenje
 • Analza primjera sudskih odluka

Europski sud za ljudska prava

 • Konvencija za ljudskih prava i temeljnih sloboda
 • Podnošenja zahtjeva Europskom sudu za ljudska prava
 • Sudska praksa Europskog suda za ljudska prava
 • Izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava

Vrijeme

srijeda, 7.10.2015. od 9:00 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.