Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Europski platni nalog - naplata potraživanja u EU

Svrha seminara

Broj sudionika ograničen: 20

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju poduzetnicima je omogućena izravna naplata tražbina unutar Europske unije putem Europskog platnog naloga. Uredba (EZ-a) br. 1896/2006 europskoga parlamenta i vijeća od 12. prosinca 2006. kojom se uvodi postupak europskoga platnog naloga (SL, L 399 od 30. 12. 2006., s. 1) uvodi europski platni nalog kao način brze i učinkovite naplate nepodmirenih dugovanja u vezi kojih nema pravnih prijepora.

Kako je riječ o novom instrumentu koji se može primjenjivati kod naplate tražbina, namjena je ove edukacije upoznati polaznike s načinom korištenja mogućnosti koja je dostupna unutar Europske unije. Ujedno je namjera seminara naglasiti i postojeću praksu vezanu uz Europski platni nalog kao i iskustvo u prvih osam mjeseci korištenja ove nove mogućnosti u Republici Hrvatskoj.

Namjena

Seminar je namijenjen kako pravnicima tako i drugim osobama koje obavljaju poslove naplate u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama. Pri tome se posebno napominje kako je Europski platni nalog instrument koji služi za naplatu tražbina od dužnika koji su fizičke i pravne osobe. Europski platni nalog kao instrument za naplatu služi jednostavnom postupanju, te nije potrebno poznavanje drugih jezika Europske unije kako bi se koristio predmetni instrument naplate.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, predlošcima za EPN na hrvatskom jeziku i korištenje portala za EPN na drugim jezicima, pitanja i diskusija.

Raspored seminara

od 9:30 do 14:00 (2 pauze po 15 min)

Iz programa seminara

 • U kojim se sve slučajevima može koristiti Europski platni nalog?
 • Koje zemlje Europske unije primjenjuju Europski platni nalog?
 • Gdje se podnosi zahtjev za izdavanje Europskog platnog naloga  (Uredba Vijeća (EZ-a) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o sudskoj nadležnosti, priznanju i ovrsi odluka u građanskim i trgovačkim predmetima – Uredba Bruxelles I) I do 9.1.2015,  a od 10.1.2015. Uredba (EU) br. 1215 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o sudskoj nadležnosti te priznanju i ovrsi odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Uredba Bruxellesa)?
 • Tumačenje rokova – Uredba (EEZ-a Euroatoma) br. 1182/71 Vijeća od 3. lipnja 1971. o utvrđivanju pravila s obzirom na rokove, datume i istek rokova (SL. L. 124. 8.6.1971.)
 • Nadležnost u Republici Hrvatskoj
 • Prijava za Europski platni nalog
 • Odlučivanje suda o zahtjevu
 • Izdavanje Europskog platnog naloga
 • Podnošenje prigovora protiv Europskog platnog naloga
 • Ovrha (izvršenje) na temelju pravomoćnog Europskog platnog naloga
 • Korištenje obrazaca, kako na hrvatskom jeziku tako i na drugim jezicima Europske unije

Vrijeme

četvrtak, 6.11.2014. od 9:30 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

990,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.